Theatr

Mae Hijinx yn creu theatr gyffrous a chwyldroadol o raddfa fawr i raddfa fach ar gyfer perfformio dan do ac yn yr awyr agored. 

Mae artistiaid ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn cymryd rhan ar bob cam or ffordd wrth lunio a pherfformio eu storïau. 

Cysylltwch â Ni.

Defnyddiwch y ffurflen yma i gysylltu a tîm cynyrchiadau theatre Hijinx