Gŵyl Undod

Gŵyl Undod Hijinx yw un o wyliau celfyddydol cynhwysol mwyaf Ewrop, ar unig un oi math yng Nghymru. Fei crëwyd gennym yn 2008 i ddarparu cyfle i artistiaid anabl ac artistiaid ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth berfformio ar lwyfan amlwg. 

Mae Gŵyl Undod Hijinx yn ÔL!

…a rydym wedi paratoi rhaglen wych ar gyfer ein 10fed rhifyn!

Gŵyl Undod 2022

GŴYL UNDOD 2022.

Fidio Hyrwyddol.

Mission Control 2019.

Cyd-gynhyrchiad gyda National Theatre Wales i gyd-fynd â hanner canmlwyddiant glaniad y lleuad. Fe’i perfformiwyd yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ac roedd yn cynnwys dros 80 o berfformwyr, gan gynnwys Actorion Hijinx. Roedd hon yn sioe unigryw.

Gŵyl Undod 2017 – Caernarfon.

Am y tro cyntaf, aethom â Gŵyl Undod i dref hardd Caernarfon, le bu perfformwyr yn meddiannu’r Doc, sgwâr y dref, Canolfan Gelfyddydau Galeri a safle treftadaeth y byd Castell Caernarfon.

Gŵyl Undod 2016- Caerdydd.

Dros gyfnod o bythefnos, bu artistiaid o Sweden, Sbaen, Ffrainc, yr Almaen, Ethiopia a’r Deyrnas Unedig (DU) yn perfformio ledled Caerdydd: yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, yn theatr The Other Room yn Porter’s, ac yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd.

Gŵyl Undod 2015 – Caerdydd.

Bu perfformwyr o Mozambique, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Eidal a’r DU yn arddangos rhai o’r goreuon ym myd celfyddydau gan bobl anabl, gan gynnwys theatr glasurol o Sweden, fflamenco, dawns ar thema tecila a theyrnged i Frida Kahlo.

Quote symbol

Digwyddiad y dylai Cymru fod yn falch iawn ohono

Wales Arts Review

Quote symbol

Mae’n dwyn ynghyd rhai o’r celfyddydau cynhwysol gorau o ledled y byd.

Lyn Gardner, The Guardian