Odyssey

Mae Odyssey yn grŵp theatr cymunedol nad yw’n broffesiynol, sy’n cynnwys cymysgedd o actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth ac actorion niwronodweddiadol sy’n perfformio gyda’i gilydd fel partneriaid cyfartal. Pob mis Rhagfyr, mae’r cwmni yn cynhyrchu sioe Nadolig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, sy’n cael ei chefnogi gan dîm cynhyrchu proffesiynol. 

Pob blwyddyn, mae Odyssey yn gwahodd Theatr Ieuenctid Caerdydd, myfyrwyr o gwrs Prifysgol De Cymru: Y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a phedwar o ysgolion anghenion addysgol arbennig i ymuno â ni ar gyfer y sioe Nadolig.

Quote symbol

It isn't an overstatement to say being involved with Odyssey has changed my life and I'm so grateful for the friendships and opportunities to make magical theatre.

Serena Lewis, Odyssey Member

Quote symbol

Being a part of Odyssey is like having a second family where you can share every happy moments with people who are your friends and also being there to offer a shoulder to lean on when times are difficult.

Sara Pickard, Odyssey Member

Eisiau gwybod mwy am ein Theatrau Pobl Ifanc?

Darganfod mwy