ARE YOU O.K?

gyda Hong Kong Arts Festival (No Limits)

Rydyn ni’n deffro, rydyn ni’n gwisgo, rydyn ni’n brwsio ein dannedd, rydyn ni’n bwyta ein brecwast, rydyn ni’n hydradu, rydyn ni’n gwneud ymarfer corff, rydyn ni’n hydradu eto, rydyn ni’n tyfu planhigion, rydyn ni’n edrych allan o’n ffenestr. Os ydyn ni’n lwcus rydyn ni’n mynd tu allan, rydyn ni’n gweld pobl, o bell, rydyn ni’n chwerthin, rydyn ni’n crio. Rydyn ni’n mynd i’r gwely. Yna rydyn ni’n gwneud y cyfan eto. Ond ydyn ni’n iawn?

Mae grŵp amrywiol o berfformwyr o Hong Kong a Chymru (DU) yn myfyrio ar fyd sydd dan glo, ar sut mae bywyd wedi newid, neu wedi aros yr un fath, ar yr hyn a phwy rydyn ni’n ei golli, ar sut gallwn ni helpu ein gilydd heb allu bod gyda’i gilydd.

Mae ‘Are You O.K?’ yn berfformiad byw, wedi’i greu ar Zoom a’i gyflwyno trwy Zoom o gartrefi’r perfformiwr ei hun. Bydd y perfformiad mewn Cantoneg a Saesneg.

Newyddion gwych! Mae recordiad o’r perfformiad fyw ar gael nawr i wylio ar alw!

Dyfeisio yn ystod y clo fawr

Golwg ‘y tu ôl i’r sgrin’ ar y broses ddyfeisio ar gyfer ‘Are You O.K?’, Wedi’i ffilmio a’i golygu gan Bacon Cheng a Hui Chung-yin

Dyfeiswyr a Pherfformwyr.

Lindsay Foster

Hijinx

Michelle McTernan

Hijinx

Richard Newnham

Hijinx

Owen Pugh

Hijinx

Sian Walker

Hijinx

Faye Wiggan

Hijinx

YK

Hong Kong

Wan Lai-Yee

Hong Kong

Kathy Ng

Hong Kong

Sam Ng

Hong Kong

Crystal Lee

Hong Kong

Terry Chau

Hong Kong

Philip Chow

Hong Kong

Hei Chow (Gethin)

Hong Kong

Aranza Russell Terre

Hong Kong

Theresa Leung

Hong Kong

Sally Leung

Hong Kong

Cheung Ling-Long Angel

Hong Kong

Karen Chan

Hong Kong

Lemon Tsang

Hong Kong

Leung Ho-hei

Hong Kong

Yeung Sze-lok (Llyr)

Hong Kong

Lai Yuk-lam

Hong Kong

Clayton Lo

Hong Kong

Harmony Timbre

Hong Kong

Ben Kwong

Hong Kong

Hsu Sing-chin

Hong Kong

Quote symbol

Adlewyrchiad twymgalon ar fyd sydd wedi'i chreithio gan pandemig.

Lam Kam-Kwan, No Limits

Quote symbol

Rydyn ni'n teimlo'n ffodus iawn ac yn gyffrous ein bod ni'n gweithio gyda chymysgedd o 28 o artistiaid o Hong Kong a Chymru, gan ddyfeisio "Are You O.K?", perfformiad byw ar Zoom, a grëwyd ar draws cyfandiroedd, ieithoedd a diwylliannau a phob un heb adael ein cartrefi ein hunain. Ni allwn aros i'w rannu gyda'r byd ar Fawrth 6.

Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr

Tîm Creadigol a Chynhyrchu.

Ben Pettitt-Wade

Cyfarwyddwr

Michelle Li

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Hong Kong)

Tic Ashfield

Cyfansoddwr

Tom Ayres

Rheolwr Cynhyrchu

Ellis Wrightbrook

Uwch Gynhyrchydd

Carys Mol

Cynhyrchydd Cynorthwyol

Sam Jones

Technegydd Cynorthwyol

Karen Ka

Artist Cynorthwyol (Hong Kong)

Dominic Lee

Cyfieithwr

Yu Pui-ho

Technegydd Cynorthwyol (Hong Kong)

Amdan yr ŵyl.

Nod “No Limits”, a gyflwynwyd ar y cyd gan Hong Kong Arts Festival (HKAF) a The Hong Kong Jockey Club Charities Trust, yw magu amgylchedd di-rwystr a hyrwyddo cynhwysiant a dealltwriaeth trwy'r celfyddydau. Yn ogystal â chyflwyno a chynhyrchu perfformiadau cynhwysol, mae'i 'Roundtable' ac 'Artists-in-Residence'(AIR) yn rhannau annatod o'r gyfres o ddigwyddiadau blynyddol.