Ffilm

Rydym yn ymdrin â ffilm yn yr un modd ag y gwnawn â theatr: ein hactorion sydd wrth wraidd y gwaith, mae eu lleisiaun rhan annatod ohono, ac rydym yn creu profiad gwylio syn hollol wahanol.

A ydych chi eisiau ffilm sydd ychydig bach yn Wahanol? Neu archwilio gweithio mewn ffordd fwy cynhwysol.

Rydym bob amser yn awyddus i gydweithio neu helpu â hyfforddiant sgiliau cynhwysol