Mae rhywbeth yn galw arnoch chi...

Meta vs Life, yw penllanw ein harbrawf digidol diweddaraf – cysylltu pobl yn y byd digidol â’r rhai yn yr ystafell. Ymunwch â ni wrth i ni gysylltu â’r ‘ochr arall’ yn antur theatr gêm gyntaf Hijinx. 👾👻

 

Gellir cael profiad o Meta vs Life gartref, neu’n bersonol mewn lleoliad cyfrinachol yng nghanol dinas Caerdydd.

Perfformiadau:
30 Ionawr – 17 Chwefror
Previews: 26 – 28 Ionawr

 

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am Meta vs Life ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf gan Hijinx. 📰