The Flop

mewn cysylltiad â Spymonkey

Paris, 1657ish.

Mae analluedd yn anghyfreithlon. Pan fydd un o’r byddigions yn cael ei gyhuddo o fod yn llai na chyfiawn, mae ei falchder clwyfedig yn ei arwain i gyfeiriad fflop aruthrol, cwbl gyhoeddus. Ond a all cast o ffyliaid llwyr arbed sioe sy’n adrodd am fflop… rhag bod yn fflop?

Mae dyfeiswyr y sioe Meet Fred, fu’n llwyddiant ysgubol yn yr Edinburgh Festival Fringe 2016 yn ymuno â Spymonkey, penaethiaid y clowns, i gyflwyno tafell o dwpdra anhygoel, anarchaidd, ychydig yn ddigywilydd a doniol tu hwnt, i gyfeiliant cerddoriaeth fyw a wigiau mawr anymarferol.

Cast a Ddyfeiswyr Gwreiddiol.

Hannah McPake

Jess Mabel Jones

Iain Gibbons

Adam C Webb

Ted Lishman

Jonathan Pugh

Quote symbol

A hoot, an utterly improbable and saucy farce featuring a brilliant integrated cast

The Independent

Quote symbol

A sublime romp from beginning to end… a big thrusting hit

Theatre in Wales

Quote symbol

A riotous, cheeky and delightfully chaotic show … 'Carry On' meets 'Blackadder'

The Stage

Tîm Cynhyrchu.

Ben Pettitt-Wade

Cyfarwyddwr

Daniel McGowan

Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Rebecca Wood

Dylunydd

Tom Ayres

Dylunydd Goleuo

Ellis Wrightbrook

Cyhyrchydd

Sara Hartel

Rheolwr Llwyfan

Toby Park

Mentor Creadigol a Chyfansoddwr

Petra Massey & Aitor Basauri

Ymgynghorwyr Twpdra