Cymuned

Pobl y Chymuned sydd wrth wraidd PAWB (dyma yr ydym yn galw ein gwaith cymunedol).

Mae PAWB yn creu cyfleoedd i unrhyw un sydd eisia berfformio, beth bynnag fo’u gallu neu brofiad