Hyfforddiant Perfformio

Mae academïau ledled Cymru yn darparu hyfforddiant perfformio proffesiynol ar gyfer actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, ac mae Cyrsiau Sylfaen mewn Drama yn adeiladu sgiliau bywyd a hyder trwy ddrama, cerddoriaeth a symud  

Theatrau Ieuenctid

Cymuned