Eye See AI

mewn cydweithrediad â Mat Tran Ensemble, Tohe Fun a Viet Interactive

Cyfle i archwilio Hanoi a Chaerdydd gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig (AR) ddigidol mewn 6 pherfformiad digidol byr newydd.

Bydd y prosiect yn cynnwys actorion Hijinx o bob rhan o Gymru, yn ogystal ag actorion a pherfformwyr o Mat Tran Ensemble, sydd wedi’u lleoli yn Hanoi.

Grŵp o bypedwyr yw’r cydweithredwyr Fietnamaidd Mat Tran a’u gweledigaeth yw creu celfyddydau perfformio cynhwysol, gan adrodd straeon gyda phypedau heb gael eu cyfyngu gan lle ac iaith, cysylltu pobl a dod â chelf yn agosach i gymunedau sydd ar y cyrion. Menter gymdeithasol yw Tohe sy’n ceisio creu lleoedd chwarae creadigol ar gyfer plant difreintiedig, gan gynorthwyo artistiaid awtistig ifanc i ddysgu a datblygu trwy amrywiaeth o weithgareddau addysgol a chelf weledol. Mae’r partneriaid technegol, Viet Interactive, yn darparu’r dechnoleg AR i greu profiadau go iawn mewn mannau cyfarwydd.

 

Tîm a Chreadigwyr Hijinx.

Angharad James

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Gareth John

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Karol Cysewski

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Rebecca King

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Sarah Mumford

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Victoria Walters

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Ben Pettitt-Wade

Cyfarwyddwr Artistig

Ellis Wrightbrook

Pennaeth Theatr

Tom Ayres

Rheolwr Cynhyrchu

Bron Davies

Cynhyrchydd Cynorthwyol

Robin Moore

Ymgynghorydd Digidol

Jorge Lizalde

Gwneuthurwr Ffilmiau a Golygydd

Tic Ashfield

Cyfansoddwr

Diolch yn fawr i Glwb Ifor Bach, Castell Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Firebug Studios a Studio 1.

Tîm a Chreadigwyr Mat Tran.

Linh Valerie Pham

Cyfarwyddwr Artistig/ Cynhyrchydd/ Artist Addysgu/ Crëwr Pypedau

Nguỵ Thị Kiều Trinh

Cyd-gynhyrchydd

Nguyễn Hải Yến

Cyd-gynhyrchydd/ Rheolwr Cynhyrchu

Hoàng Hà

Cyd-gynhyrchydd/ Rheolwr Cynhyrchu

Lam Phong

Crëwr Pypedau/ Artist Addysgu

Đào Kim Thạch

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Đinh Đăng Long

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Lee Nguyễn SaeHae

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Phạm Đức Việt

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Phạm Khôi Nguyên

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Vũ Nhật Tiến

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Nguyễn Hồng Nhung

Cyfansoddwr

Trần Thảo Miên

Crëwr Pypedau/ Dylunydd Gwisgoedd

Nguyễn Linh Phương Thảo

Crëwr Pypedau

Trần Lệ Mai

Ymgynghorydd Diogelu

Cefnogir Eye See Ai gan Gydweithrediad Digidol Celfyddydau’r Cyngor Prydeinig, sy’n cefnogi partneriaethau diwylliannol yn y Deyrnas Unedig a thramor i ddatblygu ffyrdd digidol arloesol o gydweithio.

Tîm Tohe.

Nguyễn Thị Mộng Thu

Rheolwr Prosiect/ Rheolwr Contract

Nguyễn Phương Thu

Ymgynghorydd Prosiect

Phạm Thu Thủy

Ymgynghorydd Delwedd/Artist Addysgu

Tô Kim Nhung

Ymgynghorydd Delwedd/Artist Addysgu