Eye See AI

mewn cydweithrediad â Mat Tran Ensemble, Tohe Fun a Viet Interactive

Cyfle i archwilio Hanoi a Chaerdydd gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig (AR) ddigidol mewn 6 pherfformiad digidol byr newydd.

Prosiect ymchwil yw Eye See Ai, sy’n anelu at gynnig cyfle ar gyfer cyfnewid diwylliannol gan fod cynulleidfaoedd yn cael y cyfle i grwydro Hanoi a Chaerdydd gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig. Mae’r ap yn cynnwys chwe pherfformiad byr, tri i’w darganfod ym mhob dinas, wedi eu hysbrydoli gan y nodweddion a ddewiswyd. Mae’r perfformiadau symud a phypedau hyn wedi eu dyfeisio gan hwyluswyr ac actorion Hijinx, ochr yn ochr â phypedwyr a chyfranogwyr Mắt Trần.

 

Pwy sy’n cymryd rhan? 

Hijinx yw un o gwmnïau cynhwysol mwyaf blaengar Ewrop, sy’n creu celfyddyd eithriadol gydag actorion ag anabledd dysgu a/neu awtistig ar y llwyfan a’r sgrin. Mae’r cwmni sy’n cydweithio o Fietnam Mắt Trần Ensemble yn grŵp o bypedwyr o Fietnam, sy’n dilyn gweledigaeth o gelfyddydau perfformio cynhwysol, gan gysylltu pobl a dwyn celfyddyd yn nes at gymunedau sydd ar y cyrion. Mae Tòhe, menter gymdeithasol sydd â’r genhadaeth o greu meysydd chwarae creadigol i blant dan anfantais, yn cefnogi artistiaid ifanc awtistig i ddysgu a datblygu trwy amrywiaeth o weithgareddau addysgol a chelfyddyd weledol. Mae’r partneriaid technegol VTT, sydd wedi adeiladu’r ap Eye See Ai, yn darparu technoleg realiti estynedig i greu profiadau dilys mewn gofodau cyfarwydd. 

 

http://The%20Eye%20See%20Ai%20logo.

I ddefnyddio’r ap.

Lawrlwythwch yr ap o siop apiau eich ffôn. Yng Nghaerdydd, ewch am ganol y ddinas, gan sicrhau bod eich clustffonau gennych. Pan agorir yr ap, byddwch yn cael eich annog i ddewis perfformiad.

http://Clwb%20Ifor%20Bach%20on%20Womanby%20Street.

Lleoliad #1.

Os ydych wrth Glwb Ifor Bach, daliwch eich ffôn i fyny dros symbol llygad Eye See Ai ar du allan yr adeilad.

http://The%20Lion%20on%20the%20Animal%20Wall%20holding%20a%20shield.

Lleoliad #2.

Wrth y Llew ar y Mur Anifeiliaid, daliwch eich ffôn fel ei bod yn cyfateb i siâp y Llew.

http://The%20frame%20at%20the%20Gorsedd%20Stone%20Circle%20in%20Bute%20Park.

Lleoliad #3.

Ac wrth y ffrâm ym Mharc Bute, daliwch eich ffôn fel ei bod yn cyd-fynd â siâp y ffrâm. Gwisgwch eich ffonau clust a gwylio wrth i’r perfformiadau ddechrau o’ch blaen.

Materion Cyffredin.

  1. Llun yn rhewi, llusgo: Cynnwys AR yn drwm. Gall rhai dyfeisiadau â system brosesu isel arwain at lusgo. Ni ellir ei ddatrys.
  2. Dim sŵn: Wedi anghofio datfudo’r ffôn. Sut i’w ddatrys: Datfudwch eich ffôn a throi’r sŵn yn uwch.
  3. Methu actifadu’r camera: Ddim yn caniatáu mynediad at y camera a’r recordiad. Sut i’w ddatrys: Dilëwch yr ap yna llwytho i lawr eto. Caniatewch fynediad pan ofynnir i chi.
  4. Methu actifadu’r perfformiad yn Stryd Womanby: Sut i’w ddatrys: Sefwch yn agos at y Marciwr symbol EyeSeeAi. Pan gaiff ei adnabod, camwch allan nes gallwch chi weld y ffenestr i gyd. 

Tîm a Chreadigwyr Hijinx.

Angharad James

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Gareth John

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Karol Cysewski

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Rebecca King

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Sarah Mumford

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Victoria Walters

Perfformiwr a Dyfeisiwr

Ben Pettitt-Wade

Cyfarwyddwr Artistig

Ellis Wrightbrook

Pennaeth Theatr

Tom Ayres

Rheolwr Cynhyrchu

Bron Davies

Cynhyrchydd Cynorthwyol

Robin Moore

Ymgynghorydd Digidol

Jorge Lizalde

Gwneuthurwr Ffilmiau a Golygydd

Tic Ashfield

Cyfansoddwr

Tîm a Chreadigwyr Mat Tran.

Linh Valerie Pham

Cyfarwyddwr Artistig/ Cynhyrchydd/ Artist Addysgu/ Crëwr Pypedau

Nguỵ Thị Kiều Trinh

Cyd-gynhyrchydd

Nguyễn Hải Yến

Cyd-gynhyrchydd/ Rheolwr Cynhyrchu

Hoàng Hà

Cyd-gynhyrchydd/ Rheolwr Cynhyrchu

Lam Phong

Crëwr Pypedau/ Artist Addysgu

Đào Kim Thạch

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Đinh Đăng Long

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Lee Nguyễn SaeHae

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Phạm Đức Việt

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Phạm Khôi Nguyên

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Vũ Nhật Tiến

Dylunydd Pypedau/ Pypedwr

Nguyễn Hồng Nhung

Cyfansoddwr

Trần Thảo Miên

Crëwr Pypedau/ Dylunydd Gwisgoedd

Nguyễn Linh Phương Thảo

Crëwr Pypedau

Trần Lệ Mai

Ymgynghorydd Diogelu

Cefnogir Eye See Ai gan Gydweithrediad Digidol Celfyddydau’r Cyngor Prydeinig, sy’n cefnogi partneriaethau diwylliannol yn y Deyrnas Unedig a thramor i ddatblygu ffyrdd digidol arloesol o gydweithio.

Tîm Tohe.

Nguyễn Thị Mộng Thu

Rheolwr Prosiect/ Rheolwr Contract

Nguyễn Phương Thu

Ymgynghorydd Prosiect

Phạm Thu Thủy

Ymgynghorydd Delwedd/Artist Addysgu

Tô Kim Nhung

Ymgynghorydd Delwedd/Artist Addysgu

Diolch yn fawr i Glwb Ifor Bach, Castell Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Firebug Studios a Studio 1.