Vaguely Artistic

Vaguely Artistic yw band pync, roc, pop, soul, blŵs a ffync cynhwysol mewnol Hijinx.

Vaguely Deviant: The Office Christmas Party!.

Daeth gŵyl y baban â gwên nôl i’r byd, ac mae doli fach yn eistedd mor ddel ar frig y pren!

Felly dewch i mewn i’n tŷ a rhoi tinsel ar y goeden. Nid tawel nos fydd hi ‘leni. Dewch at eich gilydd a bloeddiwch ynghyd a mwynhau Nadolig Vaguely Deviant!

Ymunwch â ni am drydydd rhifyn strafagansa arddangos House of Deviant (Fflamingo) a Vaguely Artistic (Hijinx), lle mae anhrefn a gliter yn teyrnasu! Gwisgwch eich dillad parti gorau a’ch ‘sgidiau dawnsio, achos, yn ôl pob sôn, mae gan ellyll Sion Corn wobrau i bawb sydd ar y rhestr ddymunol a drwg…

Gwyddom mai’r cyfan sydd ei angen arnoch y Nadolig yma yw… Vaguely Deviant: The Office Christmas Party!

Lleoliad: Cabaret, Canolfan Mileniwm Cymru

Dyddiad: 16 Rhagfyr 2023

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 7.30pm

Oed: 15+

Rhybuddion: Iaith gref

Tocynnau: £10

Pobl Anabl, Dan 30 Oed, Myfyrwyr + Digyflogedig: Gostyngiad o £3

Cynllun Hynt:

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

 

'Dy chi 'rioed di clywed 'wbeth cweit fel hyn o'r blaen .

Er eu bod yn cyfansoddi eu traciau gwreiddiol eu hunain ac yn eu rhannu’n uchel a balch, maen nhw’n chwarae popeth o’r Beatles i Iggy Pop a Reef. Mae’r band yn rhan gyson o Barti Noson Olaf Gŵyl Undod Hijinx. Maen nhw wedi rhyddhau eu halbwm newydd, sydd ar gael ar Band Camp a’r holl brif wasanaethau ffrydio.

Cadwch lygad ar beth sydd ar y gweill gan Vaguely Artistic ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Am wybodaeth am archebu Vaguely Artistic ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â:

jon.dafydd-kidd@hijinx.org.uk

Diolch i Tŷ Cerdd am alluogi’r band i weithio gyda’r cyfansoddwr Tom Elstob yn ystod sesiynau ysgrifennu caneuon eleni.


Gwyliwch y Fideo ar Gyfer y Hymn to the Lights.

Vaguely Accomplished.

Lawrlwythwch albwm cyntaf Vaguely Artistic, Vaguely Accomplished! Yn cynnwys 'Social Eyes', 'What Level Are We On' a'r sengl Nadolig newydd 'Hymn to the Lights'. Bydd yr holl arian a godir drwy werthu albwm Vaguely Artistic yn mynd tuag at ein llinyn cymunedol, PAWB. Celf y clawr gan Ozzy Corbett.

Prynwch yr Albwm

2022 SENGL NADOLIG – Hymn to the Lights.

Gwrandwch ar sengl Nadolig newydd sbon Vaguely Artistic, Hymn to the Lights. Celf y clawr gan Ozzy Corbett.

Gwrandewch Yma

A Vaguely Different Christmas.

Gwrandewch ar sengl newydd sbon gan fand Hijinx, Vaguely Artistic! Diolch yn fawr iawn i'n partner gynhyrchu Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro, ac i C&B Cymru am eu cefnogaeth ychwanegol trwy CultureStep. Ymunwch â rhestr bostio Hijinx i fod y cyntaf i fod yn berchen ar ein sengl elusennol pan fydd yn cael ei rhyddhau wythnos nesaf.

Gwrandewch Yma

Gwyliwch y Fideo ar Gyfer y A Vaguely Different Christmas.

Tîm Vaguely Artistic.

Stuart Campbell

Matthew Cook

Geraint Stewart-Davies

Matthew Purnell

Dan Bee

Gary Cook

Ian James

Amy Griggs

Emily Poole

Hefin Robinson

Geiriau

Tom Elstob

Cyfansoddwr

Daniel Lawrence

Peirianydd Sain

Jon Dafydd-Kidd

Cynhyrchydd


Diolch am eich cefnogaeth.