Theatrau Pobl Ifanc

Mae ein Theatrau Pobl Ifanc ar gyfer pob actor ifanc o’r oed 16+. Rydyn ni’n gweithio’n gynhwysol gydag actorion sydd ag, yn ogystal â heb anableddau dysgu a/neu awtistiaeth sy’n gweithio gyda’i gilydd fel partneriaid hafal.

Yn dilyn y termau ysgol, mae pob Theatr Pobl Ifanc yn gweithio tuag at ddau ddarn o waith pob blwyddyn sydd wedi ei greu gan yr aelodau ac wedi ei chefnogi gan artistiaid proffesiynol.

PERTHYN

Gwyliwch yr opera ddigidol newydd hon sydd wedi’i chreu gan Music Theatre Wales mewn cydweithrediad â Hijinx a’r bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

Gwyliwch ar YouTube

Theatr Pobl Ifanc y Gogledd (Bangor).

Mae'r grwp yma'n dysgu sgiliau amlddisgyblaethol sy'n anelu i gefnogi grymuso positif, sgiliau hanfodol a hynan-hyder cryf mewn oedolion ifanc ar draws gogledd Cymru. Mae'r sesiynau yn rhedeg o 4.30-6.30yh pob dydd Mercher, yn canolfan celfyddydau Pontio. Mae'r sesiynau yn atyniadol, hwyl ac ar agor i bawb, gydag neu heb anableddau dysgu sydd rhwng 16 – 24 mlwydd oed. Cefnogir gan Plant mewn Angen.

Darganfod Mwy

Telemachus (Caerdydd).

Telemachus yw chwaer-prosiect Odyssey. Wedi ei anelu at unigolion 16 i 24 mlwydd oed, mae Telemachus yn grŵp cynhwysol i bobl ifanc sydd â, yn ogystal â heb anableddau dysgu sy'n anturus, ac sy'n caru creu a pherfformio. Mae'r aelodau yn cwrdd bob dydd Mercher, ynghyd a'r calendr academaidd, i archwilio sgiliau newydd ac i wthio ffiniau eu hunain.

Darganfod Mwy

Quote symbol

Mae Telemachus i mi yn golygu ymdeimlad o berthyn. Lle diogel i fod yn greadigol heb ofni barn na gwaharddiad!

Lia Burton, Aelod Telemachus

Quote symbol

Mae wedi bod yn achubiaeth i mi yn enwedig yn ystod y clo fawr, gweld ffrindiau ar y sgrin, chwarae mewn cymeriad a hefyd mae cael hwyl yn bwysig iawn i mi fel person.

Elain, Aelod Theatr Pobl Ifanc y Gogledd

Quote symbol

Rydyn ni'n gallu rhannu ein newyddion a siarad am bethau gyda'n gilydd ac mae actio a cherddoriaeth ac weithiau'n dawnsio hefyd ac rydyn ni bob amser yn gwneud i'n gilydd chwerthin ac rydyn ni jyst yn ei fwynhau.

Alex Williams, Aelod Telemachus

Ymunwch â ni.

Dysgwch fwy am ein Theatrau Ieuenctid drwy cwbwlhau'r ffurflen isod