BoHo

cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Clwyd

Anffawd gerddorol dystopaidd.

Dim ond cog arall yn olwyn enfawr y Ddinas yw David Jones, nes i un camgymeriad annhymig ei orfodi allan … i BoHo.

Ar y daith hon o hunan-ddarganfyddiad, ynghanol casgliad arallfydol o bobl anaddas a rhydd-feddylwyr, mae rheolau’n cael eu herio, unigoliaeth yn cael ei dathlu a ‘realiti’ yn cael ei gosod ar brawf.

Ag yntau heb fod yn siŵr a yw mewn cwarantîn, mewn sioe realiti ar y teledu neu ond yn breuddwydio, does gan David ddim dewis ond cael ei arwain i lawr y twll cwningen a chael golwg go dda ar bwy yw e mewn gwirionedd.

Mae BoHo yn archwiliad o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddigon da, i ffitio i mewn ac i gadw i fyny. Perfformir y sioe gan gast cynhwysol, gyda sgôr, ffilm a geiriau bywiog, gwreiddiol.

Mae bywyd yn y Ddinas yn gyflym, yn gywir ac yn hardd. Hynny yw, os ydych chi’n gallu cadw i fyny.

Quote symbol

The humour is delightfully Pythonesque … just plain silly, in an endearingly ridiculous way.

Arts Scene in Wales

Quote symbol

Equal parts Alice In Wonderland, Trainspotting, and A Clockwork Orange, BoHo takes you on a trippy experience that distorts your expectations and tingles your senses, but with laughter and music thrown in for darn good measure.

We Are Chester

Quote symbol

It may be bizarre, but it's bizarrely brilliant!

The Wrexham Leader

Original Cast & Crew.

Hannah Noone

Cyfarwyddwr a Chyfansoddwr

Tim Baker

Ysgrifennwr ar y Cyd

Jonathan Dunn

Cyfarwyddwr Fidio a Golygydd

Daniel McGowan

Dramayddiaeth

Erin Maddocks

Dylunydd Gwisgoedd

Ceri James

Rheolwr Cynhyrchu

Lucy White

Perfformiwr

Daniel Lloyd

Perfformiwr

Barnaby Southgate

Perfformiwr a Cherddor