Housemates

mewn cysylltiad â Theatr Sherman.

Caerdydd yn y 70au – Chwyldro a Roc a rôl.

Yn yr 1970au, dafliad carreg o ddrysau’r Sherman, dechreuodd chwyldro. Chwyldro a wnaeth ysgwyd y byd.

Dechreuodd pan ddaeth Alan, dyn ifanc a aned â syndrom Down, i gysylltiad â Jim, myfyriwr o Brifysgol Caerdydd. Roedd Alan wedi byw fel preswylydd yn Ysbyty Trelái ers ei blentyndod; ond y cyfan yr oedd Alan ei eisiau oedd byw mewn tŷ a bod mewn band. Roedd Jim eisiau gwneud gwahaniaeth yn y byd, ond nid oedd yn gwybod sut. Ar y cyd â’u ffrindiau, fe wnaethon nhw gychwyn arbrawf a drawsnewidiodd y system, gan newid sut roedd pobl yn cael eu trin a phwy oedd yn cael dweud wrth eraill sut i fyw. Dyma ddechrau’r diwedd o ofal sefydliadol a dechrau Byw â Chymorth.

Mae Housemates yn cael ei pherfformio gan gast o actor-gerddorion niwro-amrywiol a niwro-nodweddiadol, ac fe fydd y stori yn syfrdanu ac yn cyffwrdd â’r galon.

Ysgrifenwyd gan Tim Green.

Cyfarwyddwyd gan Joe Murphy a Ben Pettitt-Wade.

Cefnogir Housemates gan gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

⭐⭐⭐⭐⭐
The Stage
⭐⭐⭐⭐⭐
The Morning Star
⭐⭐⭐⭐⭐
Buzz
⭐⭐⭐⭐⭐
Get the Chance
⭐⭐⭐⭐⭐
The Reviews Hub
⭐⭐⭐⭐⭐
Theatre and Tonic
⭐⭐⭐⭐
The Guardian

Quote symbol

An astounding story, entertainingly and movingly realised.

Arifa Akbar, The Guardian

Quote symbol

…this invigorating testament to the value of challenging the status quo and fighting for the rights of the unjustly marginalised, is also a rollicking evening’s entertainment.

Ben Woolhead, Buzz

Quote symbol

A gloriously uplifting play, in a production that radiates warmth, wit and humanity.

Nicholas Davies, The Stage

Cyfweliadau Cast a Thîm Creadigol.

Trelar.

Y Cast.

Natasha Cottriall
(Sally)

Lindsay Foster
(Heather)

James Ifan
(Birch)

Gareth John
(Alan)

Caitlin Lavagna
(Sian)

Peter Mooney
(Jim)

Matthew Mullins
(John)

Richard Newnham
(Dr Cooper)

Eve Tudball
(Julie)

Tîm Creadigol.

Tim Green

Ysgrifenydd

Joe Murphy

Cyfarwyddwr

Ben Petitt-Wade

Cyfarwyddwr

Carl Davies

Dylunydd

Tic Ashfield

Trefnydd a Chynllunydd Sain

James Ifan

Cyfarwyddwr Cerddorol

Chris Laurich

Peiriannydd Sain

Rachel Mortimer

Dylunydd Goleuo