Maniffest

mewn partneriaeth â Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae Hijinx, ynghyd ag aelodau’r garfan o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2021, wedi cymryd y naid gyffrous o’r rhith-ofod i ofod corfforol mewn cydweithrediad newydd ar gyfer MANIFFEST 2021 – cyfres o gomisiynau trosfeddiannol, ymatebion creadigol, a chydweithrediadau yn gofyn beth sy’n grymuso ac yn cyffroi pobl ifanc yng Nghymru.

Bu’r grŵp, a oedd yn cynnwys pedwar o actorion o Academi’r Gorllewin, yn cyfarfod bob nos Iau dros ychydig fisoedd gan gymryd popeth o urddiad Biden, ddadansoddi’r dilyw o ddeunydd etholiadol a stwffiwyd trwy ein blychau llythyrau, i greu’r arolygon Zoom mwyaf hwyl erioed!

O dan gyfarwyddyd artistig Ben Pettitt-Wade, cynhyrchodd yr ensemble talentog ddarn theatr arbrofol yn archwilio materion gwleidyddol ein hamser – gyda’r rhannu olaf yn digwydd ar 1af Mehefin 2021 yn adeilad Yr Egin S4C yng Nghaerfyrddin (i gynulleidfa go iawn!) A ffrydio’n fyw ar Zoom i gynulleidfa gwadd.

Cast.

Ashford Richards

Actor Hijinx

Bethany Freeman

Actor Hijinx

Gareth Hopkins

Actor Hijinx

Zach Beasley

Actor Hijinx

Bethany Wooding

Aelod THCIC '21

Dafydd Evans

Aelod THCIC '21

Morwenna Brown

Aelod THCIC '21

Sam Jones

Aelod THCIC '21