Stones & Dust

'Stones & Dust’ – ffilm fer.

Ysgrifennwyd, cynhyrchwyd a chyfarwyddwyd gan: Daniel McGowan 

Cynhyrchydd Cysylltiol:  Ellen Groves 

Yn cynnwys: Andrew Tadd ac eraill i’w cadarnhau 

 

Mae Carys yn ymateb i gais ei thad, sydd ar farw, i ymweld ag ef a’i brawd ieuengaf ym mherfeddion Cymru, wrth iddo geisio gwneud iawn am flynyddoedd o esgeulustod. Mae’r hyn mae’n ei darganfod yn ei syfrdanu. Ffilm am deulu, gwirionedd a chymodi. 

 

Dyma’r ail o ffilmiau ffuglen fer Hijinx wedi’i chreu gyda chefnogaeth Morrisons Foundation a Bad Wolf.

I’w chynhyrchu yn nhymor yr Hydref 2021.