‘The Audition’ – ffilm ddogfen fer..

Hyd: 28 munud 

Cyfarwyddwyd gan Dylan Wyn Richards 

Cynhyrchwyd gan Daniel McGowan a Clare Williams 

Camera – Huw Walters 

Gwnaed â chefnogaeth gan Sefydliad Morrisons a Ffilm Cymru 

 

Yng ngwanwyn 2019, aeth tri deg o actorion niwrowahanol am glyweliad ar gyfer rolau mewn ffilm ddogfen arloesol. Yn ystod y clyweliadau a’r cyfweliadau, trafododd y perfformwyr rhyfeddol hyn eu profiadau unigryw a’u golwg ar y byd. 

Y canlyniad yw ffilm ddogfen ddatguddiol ac arbennig sy’n cyfuno actio grymus â chipolwg yr un mor drawiadol ar wleidyddiaeth, breuddwydion, trawma, teulu, cyfeillgarwch a bywyd fel rhywun sydd â meddwl gwahanol a rhyfeddol.