'The Matthew Purnell Show' – ffilm fer.

Hyd: 24 munud 

Yn cynnwys Lucy Green, Faye Wiggan, Andrew Tadd, Tom Spencer, Iwan Jones a Matthew Purnell 

Ysgrifennwyd, cynhyrchwyd a chyfarwyddwyd gan Daniel McGowan 

Cynhyrchydd Cynorthwyol – Ellen Groves 

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth a Golygydd – Jonathan Dunn 

Cerddoriaeth gan John Rea 

Gwnaed â chefnogaeth gan Sefydliad Morrisons, Boom Cymru a Bad Wolf 

Comedi egnïol sydd wedi’i osod yn y dyfodol agos, pan mae pobl ag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth wedi meddiannu grym dros y byd ffilm a theledu.

Y rhaglen fwyaf blaenllaw yw The Matthew Purnell Show, sef y sioe sgwrsio fwyaf yn y byd. Heddiw yw’r 100fed rhaglen, ac mae’r cyllidwyr yn ymweld â’r sioe. Ond mae’r cyflwynydd yn hwyr, mae gan y criw camerâu salwch bore drannoeth, mae’r cyfarwyddwr ar goll ac mae ffigur tywyll yn stelcian… A all y tîm dynnu popeth at ei gilydd cyn eu sioe fwyaf erioed?  

Yn cynnwys cast o 31 o actorion ag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth. 

Cast a Chriw.

Lucy Green

Zoe the Runner

Iwan jones

Huw the Sound man

Lindsay Foster

Bex the Floor Manager

Richard Newnham

Stu the Assistant FM

Andrew Tadd

Neil the Producer

Faye Wiggan

Hannah the Producer

Matthew Purnell

Himself

Tom Spencer

Aled the Director

Ashford Richards

Wil

Freddie Holcombe

Owain

Matthew Mullins

Gethin

Dan McGowan

Ysgrifennwr a Chyfarwyddwr

Jonathan Dunn

Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth

Gwendolyn Anslow

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Jonathan Dunn

Golygydd

John Rea

Cerddoriaeth

Bethany Seddon

Dylunio a Gwisgoedd

Ellen Groves

Cynhyrchyd Cynorthwyol