Different Voices 3

3 ffilm a grëwyd gan actorion Hijinx fel rhan o’r drydedd gyfres arloesol o ffilmiau micro 104 Films a Biggerhouse Film gan wneuthurwyr ffilmiau niwrowahanol.

Cynhyrchwyd pob un o’r ffilmiau gan Hijinx a 104 Films. 

Cydweithredwyr creadigol – Stephen Clarke a Tom Stubbs o Biggerhouse. 

Gwnaed â chefnogaeth gan Sefydliad Morrisons, Ffilm Cymru (Cronfa Cysylltydd), Rhwydwaith BFI a’r Loteri Genedlaethol. 

Darkness and Light.

Darkness and Light – gan Jack Wolf 

HydTua 2.5 munud 

Golwg bersonol ar y dychymyg, hunanddiffinio ac ailenedigaeth. 

Triumph.

Triumph – gan Richard Newnham 

HydTua 3 munud. 

Pan mae Rich yn wynebu heriau, mae’n galw ar ei hunan arall… sy’n digwydd bod yn T-Rex. 

Drifting and Ranting.

Drifting and Ranting – gan Lindsay Foster 

HydTua 2.5 munud. 

Wrth fyfyrio ar sut mae ei meddwl ei hun yn gweithio, mae Lindsay yn penderfynu sefyll yn gadarn.