Hijinx yw un o brif gwmnïau theatr gynhwysol Ewrop, ycreu perfformiadau rhagorol gydag artistiaid ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, ar lwyfan ac ar sgrin, i Gymru ac ir byd. 

Mae Gŵyl Undod Hijinx yn ÔL!

…a rydym wedi paratoi rhaglen wych ar gyfer ein 10fed rhifyn!

Gŵyl Undod 2022

Ein Blwyddyn o Dan Glo.