Hijinx yw un o brif gwmnïau theatr gynhwysol Ewrop, ycreu perfformiadau rhagorol gydag artistiaid ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, ar lwyfan ac ar sgrin, i Gymru ac ir byd.