Mae HUMBUG! yn ddilyniant hwyliog a myfyriol i chwedl glasurol Charles Dickens, A Christmas Carol.

HUMBUG!.

Mae’n fis Tachwedd yn y ffatri humbug, ac mae gweithwyr Cwmni Danteithion Scrooge & Cratchit yn gweithio’n galed yn y rhuthr olaf at y Nadolig. Fodd bynnag, mae pennaeth a pherchennog y ffatri, Tim Cratchit, wedi troi’n llym ac yn gwirioni â gwaith, ar ôl anghofio’r gwersi a roddwyd iddo gan ei hen ffrind a’i fentor, Ebenezer Scrooge.

Un noson, mae amrywiaeth liwgar o ysbrydion yn ymweld â Tim ar genhadaeth i newid ei bersbectif. A fydd taith drwy’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol yn llwyddo i ddod â llawenydd yn ôl i fywyd Tim?

Wedi’i berfformio gan gast cymysg o actorion anabl a rhai nad ydynt yn anabl, mae HUMBUG! yn ddilyniant hwyliog a myfyriol i chwedl glasurol Charles Dickens, A Christmas Carol.

Location: Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

Amser dechrau:

  • Iau 23 Tachwedd 2023, 7pm
  • Gwener 24 Tachwedd 2023, 7pm
  • Sadwrn 25 Tachwedd 2023, 3pm & 7pm

Hyd y perfformiad: 1 awr

Canllaw oed: 5+

Hygyrchedd:
Bydd gan bob perfformiad Ddisgrifiad Sain gan Alistair Sill.

Bydd teithiau cyffwrdd ar gael ar gais wrth archebu. Cysylltwch â caitlin.rickard@hijinx.org.uk

Bydd BSL integredig gan Sami Dunn ym mhob perfformiad.


Audio Flyer.

Trelar BSL.

Canolfan Mileniwm Cymru

Dod o hyd i tocynnau

Tocynnau