HUMBUG!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r sioe! Sgroliwch i lawr i adael sylw i ni neu tagiwch ni ar gyfryngau cymdeithasol @HijinxTheatre #HijinxHumbug

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr eich cefnogaeth i Hijinx y Nadolig hwn. Anfonwch neges testun HIJINX gyda swm eich rhodd (e.e. i roi £5 anfonwch HIJINX5) at 70480 i roi’r swm hwnnw. 🍬

Bydd negeseuon testun yn costio swm y rhodd ynghyd ag un neges cyfradd rhwydwaith safonol.

Nodyn gan yr awdur, Hefin Robinson.

Boed yn Alastair Sim neu Michael Caine, nid oes gwadu bod Ebenezer Scrooge wedi cael cyfran helaeth o sylw. Felly pan ddaeth hi’n fater o ysgrifennu fersiwn Odyssey o glasur Dickens, roedd yn teimlo’n naturiol mynd at rywun newydd. Er mai ychydig iawn mae’n ymddangos yn y llyfr gwreiddiol, mae Tiny Tim wedi dod yn gymeriad eiconig, er heb ei archwilio’n llawn. Nawr rydym yn cael herio’r portread traddodiadol a phrofi stori o’i safbwynt ef.

Yn ddilyniant i raddau, yn ailddweud i raddau, mae sioe eleni’n crynhoi mwy o ysbryd a syniadau’r grŵp nag erioed. Gyda’i negeseuon am ddyngarwch a chariad, mae hefyd yn mynd at galon yr hyn sy’n gwneud Odyssey yn gymaint o bleser i fod yn rhan ohono: ymdeimlad o berthyn.

 

Nodyn gan y Cyfarwyddwr, Jon Dafydd-Kidd.

Pan wnaethon ni ddechrau archwilio A Christmas Carol fel sail i gynhyrchiad 2023 Odyssey, roeddem ni i gyd wedi cyffroi o fod yn wynebu her epig y clasur hwn. Rydym hefyd wrth ein bodd yn cychwyn tymor y Nadolig mewn hwyliau da. Yna, ddau fis ar ôl dechrau’r gwaith datblygu, fe glywsom y gallai fod newid i’r rhaglennu/amserlen. Ar ôl ymgynghori gydag aelodau’r cwmni, fe wnaethant benderfynu bod y lleoliad a’r stori yn bwysicach na’r dyddiad. Felly fe wnaethom ddechrau archwilio sut y byddem yn ailadrodd clasur Dickens mewn mis heblaw Rhagfyr! Fe wnaeth y grŵp wynebu’r her, gan ddod o hyd i hiwmor a llawenydd wrth ddarganfod rhywbeth newydd, a chanolbwyntio ar y stori wirioneddol: cysylltiad rhwng pobl. Ar adeg fel hyn pan fo’r byd yn teimlo nad oes yma ddigon o gydymdeimlad a diffyg bod yn agored, mae’r gallu i gyfarfod a derbyn rhywun am bwy ydyw yn ymddangos hyd yn oed yn bwysicach. Yn Odyssey, rydym yn dathlu ein gwahaniaethau, ac yn derbyn ein gilydd yn llawn. Yn ein ffyrdd ein hunain.

“Nid oes ‘hyd yn oed er gwaethaf’. Maen nhw’n eich caru. Atalnod Llawn.”

 

Nodyn Cyfarwyddwr Telemachus a Chydlynydd Hwb y De, Emily Poole.

Mae Telemachus yn gyffrous iawn o fod yn ôl ar y llwyfan gydag Odyssey eleni ar gyfer HUMBUG! Rydym yn mynd i fynd â chi yn ôl mewn amser, gyda help Ysbryd Nadolig y Gorffennol, i hel atgofion ac ystyried atgof chwerw-felys ym mywyd ysgol Tiny Tim. Mae Telemachus wedi bod yn gweithio’n galed ar greu eu cymeriadau, personoliaethau, cefndiroedd a diddordebau eu hunain. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eu cyfarfod cyn y sioe. Am y tro cyntaf fe wnaeth y grŵp gyflwyno eu golygfa eu hunain, wedi ei chreu ar y cyd gyda’r dramodydd, Hefin. Mae wedi bod yn fraint unwaith eto gweithio gyda chriw mor rhyfeddol o bobl ifanc, gweithwyr creadigol ac actorion sydd mor angerddol am yr hyn y maent yn ei wneud. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r sioe!

 

 

Cast Odyssey.

Sami Dunn

Ysbryd Cyfathrebu’r Presennol

Freddie Holcombe

Tiny Tim

Lewis Tagg

Ebenezer Scrooge

Geraint Stewart-Davies

Pip

Serena Lewis

Graham y Porthor

Gareth Clark

Babs

Amalia Banteli

Nel

Gary Cook

Cogydd

Denise Gallop

Packer

Sian Fouladi

Belinda Cratchit

Stuart Cambell

Bob Cratchit

Jennifer Lucey

Carol Cratchit

Andrew Tadd

Peter Cratchit

Nia Morgan

Lady Headlock

Becky King

Pumble-ator

Blue Balmforth

SOZ, Goruchwyliwr

Jordan Quaite

Jef, y Gyrrwr

Kirsty Rosser

Jacob Marley

Sara Pickard

Ysbryd Nadolig y Gorffennol

Simon Richards

Ysbryd Nadolig y Presennol

Matt Cook

Ysbryd Nadolig y DyfodoL

Tommy Rhys Powell

Ysbryd y Pasg sydd Eto i Ddod

Matthew Mullins

Ysbryd Sioeau Odyssey’r Gorffennol

Danny Mannings

Dyfarnwr

Cast Telemachus.

Amy Johnston

Sophia

Callum Murray

Pip Ifanc

Danny Lloyd Thomas

Cool Dude Awesome

Dino Goodwin

Asha

Joel Minihane

Jason

Josh Walker

George

Leo Baker

Icer

Logan Harry-Young

Rhydian

Megan Stone

Tim Ifanc

Olive Arlauskaitė

Liv

Olivia Thomas

Nell Ifanc

Steven Redmore

Phillip

Tîm Creadigol a Chynhyrchu.

Jon Dafydd-Kidd

Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd

Hefin Robinson

Ysgrifennwyd gan 

Serena Lewis

Cyfarwyddwr Cynorthwyol 

Kitty Callister

Dylunydd

Tom Elstobb

Cyfarwyddwr Cerdd

Tom Ayres

Rheolwr Cynhyrchu 

Emily Poole

Cyfarwyddwr Telemachus

Olive Arlauskaitė

Hwylusydd Cynorthwyol

Bron Davies

Cynhyrchydd Cynorthwyol

Caitlin Rickard

Marchnata

Tim Griffiths

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

Beau Broome

Cynorthwyydd Cynhyrchu

Sami Dunn

Cyfieithydd BSL

Alastair Sill

Disgrifiad Sain 

Kelly Bannister

Cynorthwyydd Dylunio

Valentina Gigandet

Cynorthwyydd Dylunio

Ozzy Corbett

Gwaith Celf

Diolch yn fawr iawn i...

Gareth a’r Eglwys Norwyaidd, Ceri Legg a Beacon Printers, Theatr na nÓg am gael defnyddio eu cefnlen, Joseph Howells, The Applause Group am wisgoedd Telemachus, Connor, Emma, ​​Gemma H a thîm Canolfan y Mileniwm, hefyd Andrew, Jackie a’r tîm yn Bar One, am y gefnogaeth, a holl ffrindiau a theuluoedd Odyssey a Telemachus.

 

Cydweithredu PDC.

Ymunodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig o Brifysgol De Cymru ag Odyssey eto eleni, yn archwilio hwyluso.

Roedd pob myfyriwr yn bartner i aelod o Odyssey, gan lunio cysylltiadau ac arsylwi ar sesiynau. Fe wnaethant i gyd ddylunio a gwneud rhywbeth arbennig ar gyfer set HUMBUG!, i ymateb i gymeriad eu haelod o’r cast.

Diolch i’r myfyrwyr am eu holl waith caled a’u cefnogaeth i Odyssey eleni!

 

 

Ysgol Bensaernï Aeth Cymru Prifysgol Caerdydd.

Eleni, mae, Hijinx wedi llunio partneriaeth gydag Ysgol Bensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd i archwilio creu mannau hygyrch i bawb. Ac fe wnaethom hynny trwy archwilio theatr, chwarae ac ymarfer cynhwysol.

Mae hygyrchedd, fel gofyn dylunio, yn cael ei geisio a’i ddehongli yn aml wrth gydymffurfio â rheoliadau adeiladu. Mae hefyd yn canolbwyntio’n bennaf ar anableddau corfforol. Yn aml bydd anghenion defnyddwyr niwrowahanol a/neu ddefnyddwyr ag anableddau dysgu yn cael eu cyffredinoli neu eu hanwybyddu. O ganlyniad mae cynhwysedd yn aml yn ôl-ystyriaeth i’r broses ddylunio.

Cewch weld yr arddangosfa, sydd mewn 3 rhan, o gwmpas Canolfan Mileniwm Cymru. Chwiliwch am felysion HUMBUG! gan gwmni Scrooge & Cratchit Confectionary Co, sydd wedi eu cuddio o gwmpas yr adeilad. Allwch chi eu gweld i gyd?!

 

 

Sawl humbug sydd yn y jar?.

Ydych chi wedi gweld ein hymgyrch godi arian tu allan i Stiwdio Weston? Dyfalwch sawl humbug sydd yn y jar am £1 (£1.25 os yn talu â cherdyn) y dyfaliad a chael cyfle i ennill 2 x docyn i’n sioe Vaguely Deviant fydd yn dod yn fuan, a’r jar o humbugs!

 

Cardiau Nadolig.

Helpwch i gefnogi PAWB Hijinx trwy brynu ein cardiau Nadolig. Am ddim ond £5 am becyn o wyth (o’ch dewis) mae’n ffordd wych i helpu PAWB Hijinx i barhau i ddarparu cyfleoedd creadigol i unrhyw un sydd eisiau perfformio. Prynwch y rhain o’r bwrdd y tu allan i Stiwdio Weston.

 

 

Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth ariannol gan...