Cynhwysiant a hygyrchedd yn y Celfyddydau

a gefnogir gan Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Hijinx, Celfyddydau Anabledd Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi’r problemau a wynebir gan bobl ag anabledd dysgu a rhai niwrowahanol sydd o gymunedau sy’n dioddef hiliaeth, wrth gysylltu neu gymryd rhan yn y celfyddydau.

Rydym yn cynnal 3 sesiwn zoom am ddim i edrych ar y problemau yma. Gallwch ymuno â ni am 1,2 neu’r tair sesiwn fer yma. Mae pob sesiwn yn cynnwys cyflwyniadau a chyfle i ofyn cwestiynau a bod yn rhan o’r drafodaeth.

Sesiwn 1 – Beth ydym yn ei wybod yn barod?

Dydd Mercher 18 Mai 2022

10:00 am – 11:00 am

Yn y sesiwn gyntaf byddwn yn edrych ar sut mae pethau nawr, i gymunedau ag anabledd dysgu a rhai niwrowahanol, y rhai sy’n profi hiliaeth, a sut y mae Covid wedi effeithio ar y celfyddydau yng Nghymru.

Andrew Ogun yw’r Asiant dros Newid yng Nghyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn rhannu ei brofiad o’i flwyddyn gyntaf yn Asiant dros Newid, ei sylwadau am y sector ac yn archwilio’r newidiadau sydd angen iddynt ddigwydd i’r sector fod yn gynhwysol a hygyrch i bawb.

Bydd Dr Edward Oloidi o Brifysgol De Cymru yn rhannu ei waith ymchwil ar effaith Covid ar bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Cliciwch yma i archebu eich lle yn y sesiwn hon.

 

Sesiwn 2 -Beth sydd gan gymunedau i’w ddweud?

Dydd Mercher 18 Mai 2022

2:00 pm – 3:00 pm

Yn ein hail sesiwn byddwn yn clywed gan ddau eiriolwr cymunedol, a rhieni pobl ifanc ag anabledd dysgu a niwrowahanol, am eu profiadau yn cael cefnogaeth a’u taith yn sefydlu eu sefydliadau eu hunain i greu newid.

Bydd Yvonne Odukwe, Autism’s Hidden Voices (Casnewydd) yn rhannu eu profiadau fel rhieni ac eiriolwyr cymunedol.

Bydd Izzy Rabey yn ymuno â nhw, a fydd yn sôn am y gwaith y mae hi’n ei wneud gyda Autism’s Hidden Voices.

Cliciwch yma i archebu eich lle yn y sesiwn hon.

 

Sesiwn 3 – Beth sydd angen i ni ei newid?

Dydd Iau 19 Mai 2022

10:00 am -11:30 am

Yn y drydedd sesiwn byddwn yn clywed gan ddetholiad anhygoel o artistiaid a pherfformwyr ag anabledd dysgu a niwrowahanol.

Byddant yn rhannu eu profiad personol eu hunain ac yn ymuno â thrafodaeth am y pethau y mae angen i’r sector celfyddydol eu gwneud i fod yn gynhwysol a hygyrch i bawb.

Cliciwch yma i archebu eich lle yn y sesiwn hon.

Ble? Ar-lein (Zoom)
Pryd?

Dydd Mercher 18 Mai: Sesiwn 1 – 10:00am – 11:00am

Dydd Mercher 18 Mai: Sesiwn 2 – 2:00pm – 3:00pm

Dydd Iau 19 Mai: Sesiwn 3 – 10:00am – 11:00am


Tocynnau: AM DDIM