Sylfaen Drama

Dysgwch sgiliau bywyd hanfodol a magwch hyder trwy ddrama, cerddoriaeth a symud. Rydym yn cynnal cyrsiau wythnosol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yng Nghaerdydd a Phrestatyn.

Beth fyddaf i’n ei ddysgu.

Byddwch chi’n dysgu ystod o dechnegau perfformio yn ogystal â sgiliau bywyd pwysig, fel cyfathrebu, hunanofal a chyflwyniad, cymhelliant ac agwedd, gwaith tîm, a hunan-barch a hyder.

Pwy fydd yn fy addysgu.

Mae pob un o’n hathrawon yn berfformwyr proffesiynol sydd â phrofiad o weithio gydag oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth.

Ble allaf i fynd.

Ar hyn o bryd, mae gennym Gyrsiau Sylfaen mewn Drama yng Nghaerdydd a Phrestatyn ac rydym yn gweithredu rhestr aros ar gyfer cyrsiau posibl yng Nghaerfyrddin neu Aberystwyth. Cliciwch y botwm isod i ddarganfod mwy am ymuno

Beth yw’r nod.

Cael hwyl, datblygu sgiliau bywyd ac adeiladu cymuned ledled Cymru o bobl greadigol ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth

Darganfod fwy.

Holl wybodaeth am pryd a lle mae dosbarthidau yn digwydd, pa fath o weithgareddau rydyn ni'n rhedeg ac unrhyw costau sydd ynghlwm.

Rhagor o Wybodaeth