Gyda chymorth ariannol gan Clwstwr, mae’n destun cyffro i Hijinx gyhoeddi datblygiad ein hyfforddiant newydd ar Gynhwysiant Anabledd Dysgu ar gyfer y diwydiant sgrin.

Nid oes unrhyw amheuaeth bod y diwydiant hwn yn methu’r nod o ran cefnogi pobl ag anableddau dysgu, ond mae’r gefnogaeth tuag at waith Hijinx hyd yn hyn yn dangos bod y diwydiant yn barod am newid. Gan weithio â sefydliadau fel Bad Wolf, Boom Cymru, a Screen Alliance Wales, rydym wedi treialu hyfforddiant ar-lein ac wyneb i wyneb, gan ddod o hyd i gydbwysedd mewn dull hybrid sy’n hydrin i anghenion pob sefydliad.

Cysylltwch â ni .