Cynghreiriaid Brwd

Ydych chi’n sefydliad bach sydd ond yn dechrau tyfu?

Neu efallai eich bod yn gweithio ar gynhyrchiad unigol gyda chyllid penodol, heb syniad sut beth fydd y dyfodol?

Mae ein pecyn Cynghreiriaid Brwd yn caniatáu i chi gael blas ar ein hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd Dysgu a mynediad at ddysgu pellach. Gallwn ddarparu hyfforddiant personol i’ch staff craidd, gyda hyfforddiant ar-lein ychwanegol i bobl sy’n cael eu hurio ar gyfer y cynhyrchiad hwn yn unig.

Gyda’n pecyn Cynghreiriaid Brwd, cewch: .

  • Fodel hybrid personol ac ar-lein
  • Hyfforddiant chwarae rôl pwrpasol ar gyfer gwahanol adrannau
  • Cyngor ar gynhwysiant pobl anabl ac arferion gorau
  • … a mwy!

Cysylltwch â Ni.

    Ydych chi’n awyddus i wneud mwy? Mae ein pecyn Crëwr Newid Ymroddedig yn cynnwys cynigion ychwanegol i gefnogi’ch taith cynhwysiant.