Ein Hacademïau

Ni yw’r unig gwrs hyfforddiant perfformio proffesiynol yng Nghymru ar gyfer actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth, ac rydym yn darparu cyfleoedd nad ydynt ar gael mewn unrhyw le arall.

http://An%20academy%20workshop%20with%20attendees%20practising%20vocal%20exercises

Beth fyddaf i’n ei ddysgu.

Byddwch chi’n dysgu sgiliau gan gynnwys paratoi ar gyfer clyweliadau, theatr gorfforol, chwarae rôl, gwaith byrfyfyr, clownio, gwaith masg, dawns, ac actio ar gyfer y sgrin a radio – a byddwch chi’n magu llawer o hyder.

Pwy sy’n ein haddysgu ni.

Mae ein hathrawon yn berfformwyr proffesiynol medrus a phrofiadol iawn sy’n gweithio yn y diwydiant. Mae staff mewn rhanbarthau gwahanol ledled Cymru yn llunio cyrsiau gan ddefnyddio arbenigedd, cysylltiadau a gwybodaeth leol.

http://An%20open-spaced%20studio%20with%20Hijinx%20actors%20performing

Ym mhle alla i hyfforddi.

Mae gennym bum Academi ledled Cymru – mae dwy wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, ac mae’r lleill wedi’u lleoli ym Bae Colwyn, Caerfyrddin ac Aberystwyth.

Beth yw’r nod.

Rydym eisiau creu rhwydwaith o actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth ledled Cymru. Byddwn yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth fel perfformiwr proffesiynol ac yn darparu cyfleoedd i berfformio mewn prosiectau theatr, ffilm a theledu gyda Hijinx neu gwmnïau eraill.

Darganfod fwy.

Holl wybodaeth am pryd a lle mae dosbarthidau yn digwydd, pa fath o weithgareddau rydyn ni'n rhedeg ac unrhyw costau sydd ynghlwm.

Rhagor o Wybodaeth

Hijinx Actors

Ewch i’n safle castio a chwrdd â’n hactorion

Dysgwch fwy