Y Gwir – Truth!

gyda Ramshacklicious

Ychydig mwy am y sioe.

Mae’r chwyldro yn cyrraedd – yn llawn gobaith, yn ddoniol iawn ac ar ymgyrch i amharu ar y norm cyhoeddus. Mae’r gynulleidfa’n ymuno yn y gemau, i archwilio grym a rheolaeth. Mae ymdeimlad rhyfedd o gyffro’n byrlymu, gan uno’r bobl mewn ffrwydrad llawen o gariad! Mae Y Gwir – Truth yn alwad ysgafn i chi weithredu. A yw’n bryd i chi gael eich gollwng yn rhydd?

Gwybodaeth am y Rhaglen.

Argymhellir ar gyfer rhai 9-99 oed. Hyd yn 40 munud. Yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau a digwyddiadau awyr agored. Gall gael ei berfformio ddwywaith y dydd. Ar gael i deithio’n fyd-eang.

Cliciwch yma am ffioedd a gwybodaeth bellach

Cast a Chriw (ar daith).

Mae’r perfformiad theatr stryd hwn yn cynnwys 7 o berfformwyr, 3 ohonynt ag anabledd dysgu a/neu Awtistig. Mae 1 technegydd ad 1 galluogydd creadigol hefyd yn cefnogi’r perfformiad ar daith. (Cyfanswm o 9 ar daith).

Gofynion Technegol.

Mae Y Gwir – Truth yn berfformiad crwydrol/symudol, felly cysylltwch i gael gwybod a yw eich lleoliad yn addas ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Bydd rhyngweithio gyda’r gynulleidfa a’r gynulleidfa’n cymryd rhan. Nid oes angen system PA.

Cliciwch yma am unrhyw ymholiadau technegol pellach

Cast a Gweithwyr Creadigol.

Andrew Tadd

Perfformiwr

Ben Pettitt-Wade

Cyfarwyddwr Artistig Hijinx

Bron Davies

Cynhyrchydd Hijinx

Flick Ferdinando

Cyfarwyddwr

Helen Ognjenovic-Morgan

Dylunydd a Gwneuthurwr Gwisgoedd

Jack Stoddart

Cyfarwyddwr Artistig Ramshacklicious (& Perfformiwr)

Jonathan Pugh

Perfformiwr

Megan Shaw

Perfformiwr

Nicole Kehrberger

Hwylusydd Preswyliad Bouffon (R&D)

Robyn Hambrook

Perfformiwr

Richard Newnham

Perfformiwr

Tiago Gambogi

Perfformiwr

Tom Ayres

Rheolwr Cynhyrchu Hijinx

Zoe Munn

Cynhyrchydd Ramshacklicious

Sylwadau’r gynulleidfa.

Quote symbol

Cadwch Gysylltiad

Quote symbol

Sylwadau’r Gynulleidfa

Quote symbol

Ar y ffordd yn fuan