Sylfaen Drama – Darganfod Mwy

Cynhelir dosbarthiadau wythnosol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth sydd eisiau perfformio yn ogystal â gwella eu hyder a’u sgiliau cyfathrebu.

Sut mae o'n gweithio.

Caiff dosbarthiadaur Cyrsiau Sylfaen mewn Drama eu cynnal unwaith yr wythnos trwy gydol y flwyddyn, gaddarparu man hwyliog, cymdeithasol a hamddenol le mae oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn dysgu sgiliau drama, cerddoriaeth a symud. Yn ogystal, bydd cyfranogwyr yn dysgu ystod o sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys cyfathrebu a gwaith tîm.

Lle allai'i fynd.

Mae yna tri grŵp Sylfaen Drama ledled Cymru.

Sylfaen Drama (dydd Mawrth) a Sylfaen Drama (dydd Mercher) – Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd.

Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr aros ar gyfer Sylfaen Drama yng Nghaerdydd, cysylltwch trwy emily.poole@hijinx.org.uk neu trwy’r ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb.

Sylfaen Drama y Gogledd – yn ail-lansio yn fuan! Anfonwch e-bost at north.hub@hijinx.org.uk neu llenwch y ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb.

Pryd mae o'n digwydd.

Mae pob grŵp yn cwrdd unwaith yr wythnos;

Sylfaen Drama, Caerdydd – dydd Mawrth neu dydd Mercher, 9.30yb tan 3yh.

Sylfaen Drama y Gogledd – yn ail-lansio yn fuan.

Mae dosbarthiadau yn rhedeg drwy’r flwyddyn, yn torri am Gwyliau’r Banc, hyd at pythefnos dros y Nadolig ac wythnos y Pasg.

 

Beth yw'r gost.

Gall y gost amrywio rhywfaint yn dibynnu ar eich lleoliad, ond tua £42 y dydd yw’r arfer. Gallech drafod gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch tîm cynllunio am gyllideb ar gyfer hyfforddiant a chostau teithio.

Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni yn defnyddio'r ffurflen syml a wnawn ni ddod yn ôl atoch.