VAGUELY ARTISTIC

Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

ARCHEBWCH NAWR

Vaguely Artistic yw band pync, roc, pop, enaid, blues a ffync cynhwysol mewnol Hijinx, sy’n chwarae popeth o’r Beatles i’r Buzzcocks, Elvis Presley i Louis Armstrong, gyda’u caneuon eu hunain wedi’u taflu i’r gymysgedd.

Yn perfformio gyda’i gilydd yn fyw am y tro cyntaf ers 2018 – bydd Vaguely Artistic yn dod â’u ffefrynnau atoch yn ogystal â thrac gwreiddiol, y cyntaf oddi ar EP newydd sydd ar y gweill.

  • Drysau:8pm
    Perfformiad yn dechrau am 8.30 y.n.
  • Cyfyngiad oedran: 14+
  • Hyd y perfformiad: Tua awr a 30 munud (gan gynnwys egwyl)
  • Dyrennir seddi ar ôl cyrraedd.

DIOGELWCH COVID .

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i sicrhau bod y safle yn ddiogel o ran Covid ac yn cyd-fynd â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth a’r celfyddydau perfformio.

Ar hyn o bryd, y fynedfa i mewn i’r adeilad yw drysau ochr y de, drws nesaf i’r Teras a gyferbyn â’r Pierhead.