Dihunodd Gregor Samsa un bore o freuddwydion anesmwyth, i ddarganfod ei fod wedi troi'n trychfilyn anferth bawaidd.

Yn y foment honno fe newidwyr ei fyd ar unwaith. Yn methu a gadael ei gartref, ni allai fynd i’r gwaith, ni allai gyfathrebu, ni allai gafael yn dynn amdan ei deulu, aeth o fod yn ddarparwr i’w deulu, i fod yn faich. Roedd o wedi ei ddistewi tra bod y byd yn troi o’i gwmpas.

Mae cast o 12, pob un ohonynt wedi deffro i fyd tra gwahanol, heb waith, wedi eu gorfodi i ail-ddehongli eu proffesiwn, eu hunaniaeth, eu gwerth iawn i’r byd, yn cynnig ail-ddehongliad o nofel glasurol Franz Kafka ar gyfer yr oes sydd ohoni.

TRELAR

Quote symbol

Fresh and enjoyably mind-bending. Thought provoking and often a laugh-out-loud comic absurdity.

Wales Arts Review

Quote symbol

Many companies and organisations have taken to using Zoom as simply a platform to broadcast a play; however, Hijinx have gone further and utilised a Zoom webinar in a genuinely innovative way.

Wales Arts Review

Quote symbol

This was my first time watching an online theatre show and I LOVED it! I hadn't read Metamorphosis but the plot came through clearly.

Audience comment

Dyfeiswyr a Pherfformwyr.

Dan McGowan

Douglas Rutter

Ffion Gwyther

Gareth John

Hannah McPake

Lindsay Foster

Michelle McTernan

Morgan Thomas

Owen Pugh

Richard Newnham

Lucy White

Tîm Creadigol a Chynhyrchu.

Ben Pettitt-Wade

Cyfarwyddwr

Tom Ayres

Rheolwr Cynhyrchu a Golygydd Fideo

Ellis Wrightbrook

Chynhyrchydd

Dan McGowan

Cyswllt Creadigol

Richard Newnham

Artist Cyswllt

Tic Ashfield

Cyfansoddwr

Karol Cysewski

Coreograffwr

Dan Jones

Ymgynghorydd AV

Owen Thompson, Dan Sayer

Cast a chyd-dyfeiswyr gwreiddiol

Josh Bowles

Technegydd AV

Gwybodaeth Hygyrch.

Wedi ei gyflwyno ar ffurf Webinar Zoom, mae’r perfformiad byw yma yn arbrawf mewn ail-greu natur dra rhyngweithiol cynyrchiadau Hijinx trwy’r ymarferoldeb mae Zoom yn ei gynnig. Efallai y bydda chi, y gynulleidfa, hyd yn oed yn dod yn rhan o’r digwyddiad, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwisgo’n briodol, neu o leiaf, wedi gwisgo.

Canllaw oedran 14+ (yn cynnwys iaith gref a themau sydd ddim yn addas i blant)

Sgrindeitlau Caeëdig a Disgrifiad Clywedol

Am rhagor o wybodaeth neu os oes diddordeb gennych mewn hyrwyddo y sioe, defnyddiwch y ffurflen isod (theatrau a hyrwyddwr).