Arddangosfa Ddarlunio 2022

Catherine Thomas.

Rwyf ar hyn o bryd yn fy nhrydedd flwyddyn a’m blwyddyn olaf yn astudio celf a dylunio yng Ngholeg Menai ym Mangor. Mae fy niddordeb allweddol yn y broses wirioneddol o wneud delweddau a dod o hyd i ffyrdd o fynegi hyn trwy gynhyrchu a gosod. Testun fy ymchwiliad yw ‘y berthynas sydd gennym â phethau’, ac yn benodol – y berthynas sydd gennyf â cheir. Mae’r cyfan yn gysylltiedig â fy mhlentyndod a’r arwyddocâd arbennig rwy’n ei roi ar atgofion. Rwyf bob amser wedi cysylltu profiad â gwrthrychau ac yn aml yn dychmygu’r gwrthrychau hynny i ymgorffori hanfod digwyddiadau ffurfiannol penodol rywsut. Mae’r daith o wneud celf yn fy ngalluogi i fyfyrio ar agosrwydd profiad a’r trosglwyddiad cudd o’r cof y mae rhai pethau’n ei alluogi.