Gŵyl Undod 2024

Ymunwch â ni ar gyfer Gŵyl Undod 2024.

Gŵyl Undod Hijinx yw un o wyliau celfyddydol cynhwysol mwyaf Ewrop, a’r unig un o’i math yng Nghymru. Mae Gŵyl Undod yn ôl eleni, 3 – 7 Gorffennaf yng Nghaerdydd, gyda chwaer ddigwyddiad yn Chapter yng Nghaerdydd (4 – 6 Gorffennaf), yn ogystal â rhaglenni cysylltiol ym Mangor (27 Mehefin) a Llanelli (29 Mehefin).

Eleni, bydd y rhaglen gyforiog o ddigwyddiadau, sy’n dod â rhai o’r celfyddydau a theatr cynhwysol ac anabledd gorau o bob rhan o’r byd at ei gilydd, yn digwydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac o’i chwmpas 3 – 7 Gorffennaf ac yn cynnwys:

  • Perfformiadau stryd am ddim
  • Cerddoriaeth fyw
  • Digwyddiadau theatr a dawns gyda thocynnau
  • Ehangu Undod: tri phrofiad trochol a realiti estynedig wedi eu curadu’n arbennig.

 

Mynnwch olwg ar y rhaglen isod!

 

Quote symbol

Digwyddiad y dylai Cymru fod yn falch iawn ohono

Wales Arts Review

Quote symbol

Mae’n dwyn ynghyd rhai o’r celfyddydau cynhwysol gorau o ledled y byd.

Lyn Gardner, The Guardian

Trelar Gŵyl Undod 2024.

Gyda diolch i.