Arddangosfa Ddarlunio 2021

Elin Mair Roberts.

Fy enw i ydi Elin Mair Roberts. Dwi’n fyfyrwraig celf a dylunio, yn fy ail blwyddyn o astudio FDA yng Ngholeg Menai, Bangor.

Mae gen i angerdd tuag ar arlunio a pheintio a dwin hoff o gyfuno patrymau a lliwiau mewn i fy ngwaith.

Mi wnes i dyfu fyny ym Mhen Llyn, a rydw i’n yn byw ar fferm gyda fy nheulu.

Rwyf yn gobeithio cyflawni gyrfa yn y maes darlunio, ac eisiau cario mlaen i ddysgu a thyfu fel artist.

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda hijinx ar y prosiect hwn a rwyf eisiau diolch i’r aelodau o’r grwp theatr bobl ifanc am fy nghroesawu i i’w sesiynau.

Instagram: @celfelinmairart
Gwefan yma.