Cyfiawnder Hinsawdd: Ni ein Hunain

Beth ydyn ni yn ei wneud i greu amgylchedd gwaith cynaliadwy?

Mae Hijinx yn ymdrechu i greu gweithlu effeithol, lle mae gweithrediadau yn defnyddio cyn lleied byth o adnoddau a chynhyrchu cyn lleied byth o wastraff ag sydd modd.

Gweler hefyd:

Ein Diwydiant

Drwy rannu data ac arfer da, a thrwy gydweithio gydag eraill, ymdrechwn i wneud y diwydiant diwylliannol yn fwy cynaliadwy.

Mwy o wybodaeth