Sesiynau Chwarae Rolau

Rydym ni’n darparu’r actorion; chi sy’n arwain y sesiynau. Gallwch gynnwys ein hactorion yn eich sesiynau addysgu neu’ch proses recriwtio mewn senarios chwarae rolau rydych chi wedi’u paratoi.

Beth yw'r manteision.

Dewiswch o blith dros 60 o actorion Hijinx 

Dysgwch trwy weithgareddau hwyliog a gweithgareddau ymgolli 

Gallwch greu senarios chwarae rolau penodol ich sefydliad 

Beth sy’n cael ei gynnwys.

Actorion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth sydd wediu hyfforddin broffesiynol 

Cynorthwywyr Hijinx i gefnogi ein hactorion 

Sesiynau chwarae rolau un ac un gydag actorion Hijinx 

Yn addas ar gyfer beth.

Unrhyw amgylchedd addysgu neu ddysgu 

Sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus 

Cyfweliadau ac asesiadau 

Hyd: Hanner Diwrnod + 

Maint Grwpiau: 1 i 10 cyfranogwr 

Quote symbol

Mae’r hyfforddiant hwn wedi bod o fudd o ran datblygu sgiliau cyfathrebu a hyder y myfyrwyr mewn amgylchedd cefnogol, yn barod ar gyfer gweithio ar leoliadau clinigol ledled Cymru.

Dr Elizabeth Metcalf, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Cysylltwch â ni i ddarganfod sut all eich cwmni manteisio.