‘being normal’ – prif ffilm.

Cyfarwyddwr – Dylan Wyn Richards 

Cynhyrchwyr Creadigol – Daniel McGowan a Ben Pettitt-Wade 

Cynhyrchydd (Hijinx) – Sarah Horner 

Cynhyrchwyr (Triongl) Gethin Scourfield a Nora Ostler Spiteri 

Ar y cyd â Raindog Films 

Wrthi’n dechrau cael ei datblygu. Mae dyn ag anableddau dysgu a menyw â gorffennol cythryblus yn mynd yn groes i’w rhieni, eu gofalwyr a’r gyfraith drwy ddwyn car a mynd ar ras wyllt drwy Gymru i ddod o hyd y rywle lle gallant fod yn rhydd. 

Yn ddygn, yn ddoniol ac yn ddilys, ond yn pylu’r llinell rhwng ffuglen a ffilm ddogfen, bydd ‘being normal’ yn herio ein golygwedd ar y byd a’n rhagdybiaethau am bobl â meddyliau gwahanol ac arbennig.  Mae ‘being normal’ wedi’i seilio ar ddarnau byrfyfyr helaeth am brofiadau go iawn yr actorion Hijinx dan sylw.  

Ariannwyd yn rhannol gan Sefydliad Morrisons.