Theatr Pobl Ifanc y Gogledd

Diddordeb mewn ymuno â Theatr Pobl Ifanc y Gogledd?.

Ydych chi’n dymuno cynyddu eich hunanhyder? Gyda Theatr Pobl Ifanc y Gogledd byddwch yn dysgu sgiliau aml-ddisgyblaeth, gan anelu i gefnogi grymuso cadarnhaol, sgiliau hanfodol a hunan-gred.

Anelwyd Theatr Pobl Ifanc y Gogledd at bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. Mae’r sesiynau yn ddiddorol, hwyl ac yn agored i bawb, gyda a heb anableddau dysgu.

Cynhelir y sesiynau yng Nghanolfan Gelfyddydau Pontio, Bangor rhwng 4.30pm – 6.30pm ar ddyddiau Mercher, yn unol â’r calendr academaidd. Cost: £45 y tymor.

Cysylltwch drwy ddefnyddio’r ffurflen islaw i ganfod mwy – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Ymuno â Ni.

    Interested in becoming part of Hijinx?
    If you’re contacting us about opportunities, please complete the following two questions to help us provide the right information for you. Your information will not be stored or used in any other way.


    15 or under16-1718-2425+