Theatr Pobl Ifanc y Gogledd

Diddordeb mewn ymuno â Theatr Pobl Ifanc y Gogledd?.

Ydych chi’n dymuno cynyddu eich hunanhyder? Gyda Theatr Pobl Ifanc y Gogledd byddwch yn dysgu sgiliau aml-ddisgyblaeth, gan anelu i gefnogi grymuso cadarnhaol, sgiliau hanfodol a hunan-gred.

Anelwyd Theatr Pobl Ifanc y Gogledd at bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. Mae’r sesiynau yn ddiddorol, hwyl ac yn agored i bawb, gyda a heb anableddau dysgu.

Cynhelir y sesiynau yng Nghanolfan Gelfyddydau Pontio, Bangor rhwng 4.30pm – 6.30pm ar ddyddiau Mercher, yn unol â’r calendr academaidd. Cost: £40 y tymor.

Cysylltwch drwy ddefnyddio’r ffurflen islaw i ganfod mwy – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Ymuno â Ni.

  Interested in becoming part of Hijinx?
  If you’re contacting us about opportunities, please complete the following two questions to help us provide the right information for you. Your information will not be stored or used in any other way.


  15 or under16-1718-2425+


  12 Diwrnod o BAWB.

  Ar gyfer 12 Diwrnod PAWB 2011, lluniodd Theatr Pobl Ifanc y Gogledd ffilm fer The Book of Earth

  Mae The Book of Earth yn stori am lyfr hynafol a gafodd ei lunio gan y Glec Fawr a’i guddio mewn teml yn ddwfn yn y mynyddoedd. Mae rhai eisiau ei rym iddynt eu hunain, mae eraill yn ceisio ei ddiogelu, a chaiff rhai eu hysgubo’n ddamweiniol ar yr antur…

  Cafodd y stori a’r cymeriadau ei greu gan rai sy’n cymryd rhan yn Theatr Pobl Ifanc y Gogledd, gyda Daniel Raja yn olygydd. Edrychwch y ffilm islaw – gobeithio y mwynhewch!