Theatr Pobl Ifanc y Gogledd

12 Diwrnod o BAWB.

Ar gyfer 12 Diwrnod PAWB 2011, lluniodd Theatr Pobl Ifanc y Gogledd ffilm fer The Book of Earth

Mae The Book of Earth yn stori am lyfr hynafol a gafodd ei lunio gan y Glec Fawr a’i guddio mewn teml yn ddwfn yn y mynyddoedd. Mae rhai eisiau ei rym iddynt eu hunain, mae eraill yn ceisio ei ddiogelu, a chaiff rhai eu hysgubo’n ddamweiniol ar yr antur…

Cafodd y stori a’r cymeriadau ei greu gan rai sy’n cymryd rhan yn Theatr Pobl Ifanc y Gogledd, gyda Daniel Raja yn olygydd. Edrychwch y ffilm islaw – gobeithio y mwynhewch!

Diddordeb mewn ymuno â Theatr Pobl Ifanc y Gogledd?.

Ydych chi’n dymuno cynyddu eich hunanhyder? Gyda Theatr Pobl Ifanc y Gogledd byddwch yn dysgu sgiliau aml-ddisgyblaeth, gan anelu i gefnogi grymuso cadarnhaol, sgiliau hanfodol a hunan-gred.

Anelwyd Theatr Pobl Ifanc y Gogledd at bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. Mae’r sesiynau yn ddiddorol, hwyl ac yn agored i bawb, gyda a heb anableddau dysgu.

Cynhelir y sesiynau yng Nghanolfan Gelfyddydau Pontio, Bangor rhwng 4.30pm – 6.30pm ar ddyddiau Mercher, yn unol â’r calendr academaidd. Cost: £40 y tymor.

Cysylltwch drwy ddefnyddio’r ffurflen islaw i ganfod mwy – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Ymuno â Ni.