12 Diwrnod o PAWB

Byddwch yn un sy’n creu newid y Nadolig hwn

Y mis Rhagfyr hwn rydym yn gofyn i chi gefnogi PAWB i godi £1,200 i’n galluogi i barhau i ddarparu cyfleoedd sy’n newid bywydau i oedolion ag anabledd dysgu a phobl ifanc ar draws Cymru.

Byddwch yn un sy’n creu newid y Nadolig hwn.

Mae 1.5 miliwn o bobl ag anabledd dysgu yn y Deyrnas Unedig (54,000 yng Nghymru) ac eto,

mae 9 o bob 10 ohonynt wedi dioddef troseddau casineb a/neu aflonyddu

ac

mae 41% wedi cyfaddef eu bod yn teimlo’n unig, heb fod ag unrhyw un i siarad.

 

Er mwyn rhoi i PAWB:

 

Text PAWB followed by your donation amount (e.g. to donate £3 text PAWB3) to 70490 to give that amount. Texts will cost the donation amount plus one standard network rate message. Cliciwch yma i roi cyfraniad unwaith yn unig neu i gyfrannu’n gyson ar-lein.

 

Bydd yr arian a godir trwy’r apêl 12 Diwrnod PAWB yn cefnogi PAWB yn uniongyrchol i barhau i gynnig cyfleoedd creadigol i alluogi pobl ag anableddau dysgu i deimlo’n hyderus, wedi eu grymuso ac yn llai unig.

 

Gwyliwch y fideo i glywed am y gwahaniaeth y mae PAWB yn ei wneud i fywydau ei aelodau.

Mae’r storïau yma’n profi bod PAWB yn newid bywydau, a gyda chyfraniad unwaith neu gyfraniad cyson at PAWB heddiw gallwch fod yn rhan o’r newid y Nadolig hwn.

Diolch o galon i’n holl gyfranwyr.

Mae eich ymrwymiad i’n gwaith yn golygu cymaint i ni.

Trwy roi’r hyn allwch chi, rydych yn ein helpu i barhau i newid bywydau pobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd a’u gofalwyr.