Second Star to the Right (2017)

Nid yw breuddwydion yn Neverland yn union fel roedden nhw’n arfer bod. Gan fod Peter Pan wedi mynd, pwy all achub Dychymyg, Antur a'r Ail Seren i'r dde.

Y Nadolig hwn ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw adfer gobaith i Neverland, a hynny mewn cynhyrchiad newydd bywiog a ysgrifennwyd gan Llinos Mai. Mae’r Ail Seren i’r Dde/The Second Star to the Right yn rhoi llwyfan i gast egnïol o berfformwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl o Odyssey, disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands ynghyd â cherddoriaeth wreiddiol, atgofus.

Quote symbol

See what stands Hijinx apart from other types of Christmas shows is that Hijinx always manage to leave a lasting impression to really make you think and stay with you; The Second Star to the Right was again no exception.

Arts Scene in Wales

Quote symbol

Congratulations to the cast and creative production team for an astonishing show. Llinos Mai for writing such a breathtaking show. Lastly, thank you for taking myself and the audience to Neverland, a place of playing, hope and adventure.

Quench – 5 Stars