Pathways

Mae Pathways yn llwybr hyfforddi ar-lein i bobl sy’n methu dod i ddarpariaeth fyw. Gellir ei gyrchu o unrhyw le yng Nghymru.

Ble byddaf yn dysgu.

Mae Pathways yn llwybr hyfforddi ar-lein i bobl sy’n methu dod i ddarpariaeth fyw, a/neu i bobl sydd wedi cael sesiwn flasu fyw ar gyfer Academi neu Sylfeini Drama ac sydd ar restr aros i ddechrau eu taith gyda Hijinx. Cynhelir sesiynau dros Zoom bob dydd Mercher, rhwng 10am – 11.30am, gyda llwyfan digidol arbennig o sesiynau ymgysylltu hygyrch.

Beth fyddaf i’n ei ddysgu.

Yn ein sesiynau ar-lein byddwch yn dysgu sgiliau yn cynnwys gweithredu byrfyfyr, chwarae rôl, gwaith sgriptio, clownio ac ennill llawer o hyder a hunan-gred a hefyd gael hwyl yr un pryd.

Pwy sy’n ein haddysgu ni.

Yn Llwybrau cewch eich addysgu gan berfformwyr medrus a phrofiadol iawn yn gweithio o fewn y diwydiant, lle byddwch yn ymchwilio a datblygu technegau perfformiad.

http://Three%20actors%20perform%20on%20stage

Beth yw'r gost.

Tua £42 – mae’r gost hon yn cynnwys eich sesiwn wythnosol a’ch llwyfan digidol arbennig o sesiynau ymgysylltu hygyrch.

Unrhyw gwestiynau.

Cysylltwch â crisian.emanual@hijinx.org.uk neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni yn defnyddio'r ffurflen syml a wnawn ni ddod yn ôl atoch.