Newid Hinsawdd: Ein Diwydiant

Drwy rannu data ac arfer da a thrwy gydweithio gydag eraill, ymdrechwn wneud y diwydiant diwylliannol yn fwy cynaliadwy.

Ymrwymwn i fod yn dryloyw wrth weithio tuag at safonau cydnabyddedig y diwydiant. Caiff y dudalen hon ei diweddaru i gofnodi’r ymdrechion, llwyddiannau a’r darganfyddiadau a wneir ar hyd y ffordd.

Gweler Hefyd:

Ni ein hunain

Sut yr anelwn greu amgylcheddau gwaith effeithiol a chynaliadwy, heb ddefnyddio cyn lleied byth o adnoddau a chynhyrchu cyn lleied byth o wastraff ag sydd modd.

Mwy o wybodaeth