Symffoni Coedwigoedd Glaw CÂN Y COED

Cheryl Beer

CÂN Y COED.

Mae Symffoni Coedwigoedd Glaw CÂN Y COED yn gwahodd cynulleidfaoedd i ymgysylltu â’r amgylchedd trwy gydweithrediad unigryw â natur, ac am y tro cyntaf, mae Coedwigoedd Glaw Cymru yn cyflwyno’u cân oddi tan y rhisgl i’r byd digidol.

Mae’r artist sain amgylcheddol a’r cyfansoddwr â nam ar y clyw, Cheryl Beer, wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn gweithio gyda Choedwigoedd Glaw hynafol Cymru, yn cyfansoddi cerddoriaeth dan arweiniad y systemau fasgwlaidd yn y pump clofan bregus sy’n weddill.  Mae ei gwaith yn uno tiroedd Celtaidd hynafol a oedd gynt wedi’u cysylltu dan y pridd drwy edafedd mân, pluog o ffwng myceliwm, gan sefyll fel un goedwig law odidog, ond sydd heddiw yn fregus ac wedi’i darnio.  Trwy ailbwrpasu teclynnau clyw ac offer biofeddygol sensitif, mae Cheryl wedi coladu’r biorhythmau a grëwyd gan ddargludedd yn nyfnderoedd coed, rhedyn a mwsogl, a defnyddio’r darlleniadau hyn i gyfansoddi Symffoni lle mae pob nodyn o’r gerddoriaeth wedi’i arwain gan y coedwigoedd glaw hynafol eu hun.

Mae CÂN Y COED yn Brif Gomisiwn Anghyfyngedig a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gwybodaeth.

Pryd a ble?

📅 16 – 26 Mehefin
📍 Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

📅 29 Mehefin
📍 Pontio, Bangor

📅 1 + 2 Gorffennaf
📍 Ffwrnes, Llanelli