Preswyliaeth Ramshacklicious

Cymryd rhan...

Yn ystod Gŵyl Undod eleni mae Hininx yn gweithio gyda Ramshacklicious, mewn preswyliaeth ddwy wythnos i greu fersiwn o Club Supreme Ramshacklicious. Rydym yn ymestyn y cyfle cyffrous hwn i fod yn rhan o’r prosiect i berfformwyr ac ymarferwyr fel cyfle hyfforddi fydd yn dod i ben gyda pherfformiad fel rhan o Gŵyl Undod 22.

Cynhelir y breswyliaeth rhwng 13 – 17 Mehefin a 21 – 23 Mehefin, 10am – 5pm bob dydd, gyda pherfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 24 – 26 Mehefin (amseroedd perfformiad TBC). Cost y breswyliaeth yw £150 am y ddwy wythnos.

Gan mai preswyliaeth Hijinx yw hon, byddwch yn gweithio gydag actorion gydag anableddau dysgu a/neu Awtistig, ynghyd â rhai o’n staff ni a thîm Ramshacklicious.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at bron.davies@hijinx.org.uk os gwelwch yn dda.

Nid ydym eisiau i gost y breswyliaeth fod yn rhwystr i unrhyw un rhag cymryd rhan; cysylltwch gyda Bron os gwelwch yn dda os hoffech drafod hyn ymhellach.


Llenwch y ffurflen i gael cyfle i gymryd rhan!