Club Supreme

Ramshacklicious a Academi’r De Hijinx

Club Supreme.

Bydd codwyr twrw theatr anarchaidd y de-orllewin, Ramshacklicious, yn cymryd drosodd ardal bar Ffresh yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’i throi’n brofiad corfforaethol, theatraidd, amlgyfrwng na fyddwch erioed wedi’i weld o’i blaen yn Club Supreme.

Byddwch yn cael eich ymdrwytho mewn lleoliad clwb nos ac yn cael eich tywys ar daith hunanddarganfod. Dechreuwch archwilio Rhaglen Gwelliant Personol CLUB SUPREME a gadewch i’r MEISTR ANRHYDEDDUS a’i dîm o Gynorthwywyr Personol eich rhoi ar y llwybr tuag at fod yn Oruchaf.


Yn ystod Gŵyl Undod eleni mae Hininx yn gweithio gyda Ramshacklicious, mewn preswyliaeth ddwy wythnos i greu fersiwn o Club Supreme Ramshacklicious. Darganfod mwy.

Gwybodaeth.

Ble? Ffresh, Canolfan Mileniwm Cymru

Pryd?

  • 24 Mehefin, 5.30pm
  • 25 Mehefin, 6pm
  • 26 Mehefin, 12.30pm
  • 26 Mehefin, 4pm (BSL)

Am Ddim