Leave the Light on for Me

Mind the Gap

Leave the Light on for Me.

Rywbryd heb fod yn rhy bell yn y dyfodol, pan fydd eco-reolau mewn grym, mae dwy chwaer yn gweithio’n galed i gadw eu hôl troed carbon dan reolaeth. Pan fydd Arolygwyr y Blaned yn cyrraedd i weld sut maen nhw’n dod ymlaen, mae popeth yn mynd yn dda nes bod un camgymeriad yn golygu y gallen nhw gael eu troi allan… Mae gan y chwiorydd ddau opsiwn: talu i wrthbwyso eu hôl troed carbon neu gwblhau cyfres o eco-heriau yn llwyddiannus. A fydd y chwiorydd yn aros neu’n cael eu troi allan? Wedi’i wneud o safbwynt cast proffesiynol o artistiaid ag anableddau dysgu ac awtistiaeth, bydd cynulleidfaoedd yn cael eu tywys ar daith o lawenydd, digrifwch, sioc a syndod. Mae’r perfformiad theatr corfforol hwn, sy’n cynnwys disgrifiad sain creadigol, dyluniad cynaliadwy a seinwedd soffistigedig, yn ceisio gwneud mater llethol yn hygyrch ac ysbrydoli pawb i chwarae eu rhan. Mae Leave the Light on for Me yn berfformiad awyr agored llawen a gwrthryfelgar sy’n archwilio’r newid yn yr hinsawdd a chyfiawnder o safbwynt newydd.  

Partneriaeth â Phrifysgol Leeds: Mae Mind the Gap yn gweithio gyda phartner ymchwil, sef Dr Jen Dyer o Brifysgol Leeds, i archwilio meddyliau, gwybodaeth a dealltwriaeth pobl ag anableddau dysgu ynglŷn â’r newid yn yr hinsawdd mewn ffordd greadigol. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu i brofiadau, anghenion a blaenoriaethau’r gymuned hon gael eu clywed a’u cydnabod, ond bydd hefyd yn cyfrannu at gorff cynyddol o lenyddiaeth am botensial theatr gyfranogol fel dull ymchwil i gynnwys ystod ehangach o bobl.  

Perfformwyr:  
Paul Bates Dirprwy Actor   
Alison Colborne – Siri   
Joanne Haines – Jenny   
Charlotte Jones – Maisy  
Howard Davies Arolygydd y Blaned   
Alan Clay Arolygydd y Blaned 

 

Gwybodaeth.

Ble? Y Hayes
Pryd? TBC


Iaith:Saesneg (gydag uwchdeitlau)
Oedran Argymelledig: N/A
Hyd: 35 munud


Tocynnau: Am ddim