En Vano (Yn Ofer)

Danza Mobile

En Vano (Yn Ofer).

Bydd Danza Mobile yn perfformio eu darn dawns 30 munud a ysbrydolwyd gan gerflunwaith, y bylchau a’r hyn nad ydym yn ei weld y tu mewn iddynt. Beth sydd mewn bwlch? Addewid, cwestiwn, penderfyniad neu bortread? Gall bwlch fod yn agor drws i’r tu mewn neu’r tu allan neu i’r byd. Pa feddyliau, profiadau neu weledigaethau bach llawn cryfder a harddwch sy’n aros ym mhreifatrwydd person nad yw’r mwyafrif yn sylwi arnynt? Dyna ble mae ein llwybr yn dechrau…  

Danza Mobile yw un o’r cwmnïau dawns gyfoes cynhwysol mwyaf blaenllaw yn y byd, gyda phresenoldeb amlwg mewn cylchoedd a gwyliau cenedlaethol a rhyngwladol.   

Perfformwyr:   
Dawnswyr:   
Arturo Parrilla, Manuel Cañadas, Jose Manuel Muñoz, Jaime Garcia  

Tîm creadigol:
Coreograffi: Arturo Parrilla
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Esmeralda Valderrama
Cerddor: Emilio Parrilla

Gwybodaeth .

Ble? Y Hayes
Pryd? TBC


Iaith: Di-eiriau / Dim iaith
Oedran Argymelledig: Unrhyw oed
Hyd: 30 munud


Tocynnau: Am ddim