touch me

tanzbar_bremen

Mae Gŵyl Undod Hijinx a tanzbar_bremen yn cyflwyno...

Rydyn ni mewn cysylltiad corfforol â’n hunain a phobl eraill, boed hynny’n ymwybodol neu’n anymwybodol.    

Rydyn ni’n cyffwrdd ac yn gadael i bobl eraill gyffwrdd â ni bob dydd. Beth os oedden ni’n ailddarganfod ein hunain, gan ddefnyddio ein synnwyr cyffwrdd i gael profiad dyfnach o’n hunain?     

Pa dirweddau ydyn ni’n eu hadnabod, pan fydd ein dwylo’n archwilio ein gorchudd amddiffynnol? Beth yw pŵer a doethineb cudd cyffwrdd? Beth mae ein Celfyddyd Cyffwrdd yn ei ddatgelu amdanom? Mae triawd o ddau ddawnsiwr gwrywaidd ac un dawnsiwr benywaidd yn ymchwilio i’r hyn y mae cyffwrdd ac agosatrwydd yn ei sbarduno ym mhob un ohonom.   

Perfformiwyd y sioe ddawns hon am y tro cyntaf yn 2017 ac mae iddi ystyr gwbl newydd bellach ar ôl dwy flynedd o bandemig. Ar ôl cadw pellter cymdeithasol, bydd yn dweud mwy wrthym am bŵer cyffwrdd.   

Bydd tanzbar_bremen hefyd yn perfformio eu sioe theatr stryd FöhnFrisuren yn rhan o’r digwyddiadau am ddim yn yr Hayes yng Nghanol Dinas Caerdydd.

Dawnswyr: Till Krumwiede, Corinna Mindt, Oskar Spatz
Coreograffi: Neele Buchholz, Oskar Spatz, Corinna Mindt
Dramayddiaeth: Lars Mindt
Technegydd: Timo Reichenberger/Tim Gerhards

Gwybodaeth.

Ble? Stiwdio Weston
Pryd? Nos Fercher 22 Mehefin
Amser cychwyn: 8pm


Iaith: Di-eiriau / Dim iaith
Oedran Argymelledig: 12+
Hyd: 55 munud


Tocynnau: £12 | £8