the_crash.test

Hijinx

Mae Hijinx yn cyflwyno...

Yn y dyfodol agos, mae busnes technegol newydd, Figital, yn ceisio creu’r newyddbeth mawr newydd, y peth nad oedden ni’n gwybod ein bod ei eisiau ond sydd ei wir angen arnom, yn ôl pob tebyg. Y bechingalw newydd, neu Bob.

Mae yna un broblem…nid yw’n gweithio’n iawn eto. Ac nid ydyn ni’n gwybod beth ydyw, mewn gwirionedd. Ac nid ydyn ni wedi meddwl o ddifrif am ganlyniadau’r dechnoleg rydyn ni ar fin ei rhyddhau. Mae’n mynd i newid popeth.

Mae the_crash.test, sy’n stori Frankenstein ar gyfer ein hoes ni, yn olwg dywyll, chwareus ar ein perthynas â thechnoleg, sy’n cynnwys pypedwaith cipio symudiad, tafluniad ar raddfa fawr, cyfansoddiad gwreiddiol a chast cynhwysol o berfformwyr ar y llwyfan a thrwy gyswllt fideo, i gynulleidfaoedd wyneb-yn-wyneb ac ar-lein.    


Cynhyrchiad yw the_crash.test a ddyluniwyd i gael ei fwynhau gan gynulleidfaoedd ac y gallant ryngweithio ag o naill ai yn bersonol neu ar-lein. Bydd yn cael ei berfformio gan gast o’u cartrefi eu hunain ac yn bersonol ar y llwyfan. Dewiswch a fyddech yn hoffi archebu tocyn i fod yn bresennol gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, Pontio, Ffwrnes, neu docyn ar-lein.

Os byddwch yn dewis tocyn ar-lein arweinir chi i dudalen docynnau Hijinx i lenwi’r archeb ac anfonir dolen i’r perfformiad atoch yn nes at yr amser.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiad ar-lein yn arwain at neu yn ystod y perfformiad, anfonwch e-bost at: info@hijinx.org.uk.


Mae the_crash.test wedi cael ei gefnogi’n hael gan Sefydliad Esmee Fairbairn, Cerdd ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

 

Gwybodaeth.

Iaith: English
Oedran argymelledig: 14+
Cyngor: Mae’r cynhyrchiad hwn yn cyfeirio at farwolaeth sydyn, ac mae’n cynnwys nifer o gyfnodau o densiwn mawr. Bydd clipiau o ddamweiniau ceir a ffrwydradau, golygfeydd sy’n debygol o fod yn anaddas i’r rhai sy’n sensitif i olau neu sain, a defnydd achlysurol o iaith gref.

Mynediad: Pob perfformiad   
Iaith Arwyddion Prydain – Tony Evans   
Capsiynau Caeëdig  
Disgrifiad Sain – Alastair Sill 


Tocynnau
£12 | £10

24 Mehefin, 8pm
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

29 Mehefin, 8pm
Pontio, Bangor

2 Gorffennaf, 8pm
Ffwrnes, Llanelli