The Department of Strange Events: The Curious Case of Aberlliw

Cwmni Theatr Taking Flight a LAStheatre

Teuluoedd, plant, oedolion, ifanc a hen, byddwch yn barod i fynd ar drywydd dirgelwch mawr yn rhan o’r Ŵyl Undod yng Nghaerdydd eleni.  Anturiaeth awyr agored i’r teulu i gyd sy’n archwilio’r hud sydd y tu mewn I bob un ohonon ni.

Yn galw ar bob ditectif, darganfyddwr a’r rhai sy’n mentro breuddwydio! Croeso i’r Adran Digwyddiadau Rhyfedd. A chithau’n recriwt newydd, cewch eich taflu i’r dwfn gyda’r newyddion trwblus bod tref fach yng Nghymru yn dioddef oherwydd diffyg llwyr a thrychinebus o liw! Flwyddyn yn ôl, roedd rhywbeth wedi dwyn yr holl liw a does dim byd wedi bod yr un fath ers hynny. A allwch chi ein helpu i ddatrys Achos Rhyfedd Aberlliw?  

Os gallwch helpu’r pentrefwyr i ddod â’r lliwiau yn ôl i Aberlliw, mae dyrchafiad a swydd barhaol yn yr Adran yn debygol! 

Byddwch yn cael diweddariadau fideo o Aberlliw a thasgau i’w cwblhau trwy ap wrth i chi deithio o amgylch Caerdydd. Pob lwc Asiant – a chofiwch, mae’r byd yn gwylio.  

Antur awyr agored mewn tair rhan ar gyfer teuluoedd am yr hud sy’n rhan ohonom ni i gyd.

Cydgynhyrchiad gan Taking Flight/LAStheatre mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Theatrau Sir Gâr. Profwyd The Curious Case of Aberlliw gyntaf yn Llyn Llech Owain, Cross Hands a Pharc Gwledig Bryngarw.  

Tîm creadigol: 
Awdur: Barra Collins 
Cyfarwyddwr: Elise Davison 
Dylunydd Set a Gwisgoedd: Ruth Stringer 
Dylunydd Digidol: Matthew Wright 
Cyfansoddwr: Samuel Bees 
Cyfieithwyd i’r Gymraeg gan Meic Haines  

 

Dyma sut mae’n gweithio.

Cam 1: Penderfynwch a ydych chi am ddilyn eich llwybr yn Gymraeg neu yn Saesneg (ategir y ddwy iaith ar yr ap gan fideos gyda BSL/capsiynau). Bwciwch eich tocynnau. Fe dderbyniwch chi wybodaeth am y lleoliad, ynghyd â manylion yr ap y byddwch chi’n ei ddefnyddio wrth ddilyn eich llwybr. Cewch chi islwytho’r ap i’ch dyfais eich hunan , neu gael benthyg un o’n cyfrifiaduron llechen ni. Argymhellwn eich bod yn defnyddio’r ap ar sgrîn fwy o faint, ond gallwch chi ei ddefnyddio ar ffôn hefyd.

Cam 2: Ar ddiwrnod y fenter – byddwch yn cyrraedd eich lleoliad ar yr amser a drefnwyd ichi ddechrau dilyn eich llwybr, ac yn dysgu manylion y digwyddiadau rhyfedd yn Aberlliw gan ein hasiantiaid sydd ar y safle. Byddwch chi’n cael eich tywys ar hyd y llwybr gan ddefnyddio’r ap, ac yn cyflawni tasgau ar hyd y ffordd gydag ychydig o help gan uwch-asiantiaid yr Adran.

Cam 3: Ewch adref i orffwys. Dych chi’n ei haeddu!  

Iaith: Ar gael yn Gymraeg neu Saesneg   
Hyd: 1 awr